Aktualizacja Reaper of Souls 2.0.3

strzalka-lewo.Wróć do Listy aktualizacji Reaper of Souls

top-ros-patch203

Aktualizacja 2.0.3 dla gry Diablo III została wprowadzona na europejskich serwerach! Poniżej zamieszczamy pełne informacje o zmianach i poprawkach.

Uwaga: Miejcie na uwadze, że zostaniecie poproszeni o zainstalowanie aktualizacji 2.0.3 dopiero wtedy, gdy zostanie ona udostępniona w waszym domyślnym regionie. Jeżeli logujecie się do gry z innego regionu, należy poczekać, aż aktualizacja zostanie w wprowadzona do gry w tymże regionie. Co więcej, jeśli waszym domyślnym regionem są Ameryki, nie będziecie mogli logować się do gry w Europie lub Azji w ramach Gry Globalnej, dopóki aktualizacja 2.0.3 nie zostanie wprowadzona w tych regionach.

pauza-ros

Informacje o aktualizacji 2.0.3 – wersja 2.0.3.22427

Lista znanych problemów jest dostępna w tym wątku na forum pomocy technicznej.

Spis treści

Ogólne
Towarzysze
Bossowie
Klasy
Czarownica
Rzemiosło
Kowalstwo
Przedmioty

pauza-ros

notatki-icoOGÓLNE

• Obszar, na którym rozżarzone węgle zadają obrażenia w Salach Agonii w większym stopniu odpowiada obecnie ich animacjom.

• Istnieje teraz niewielkie opóźnienie, zanim rozżarzone węgle zaczną zadawać obrażenia.

Towarzysze

• Zaklinaczka

• Poprawka błędu: Naprawiono błąd, który powodował, że umiejętność „Erozja” zbyt często wywoływała efekt „Elektryczność”.

notatki-icoBOSSOWIE

• Pokonanie bossa na końcu aktu zawsze będzie owocowało otrzymaniem rzadkiego przedmiotu.
• Król Szkieletów nie upuści już przedmiotu legendarnego w przypadku graczy na poziomie 60, którzy skorzystali z opcji „Wyzeruj zadania”.

• Dla graczy na poziomie 60 ta premia została przeniesiona na Diablo.

notatki-icoKLASY

• Czarownica

• Umiejętności aktywne

• Hydra

• Poprawka błędu: Hydry powinny teraz poprawnie znikać, kiedy ich właściciel zginie lub opuści grę.

• Chowaniec

• Zwiększono wewnętrzny czas odnowienia dla częstotliwości ataku chowańca, tak aby lepiej odpowiadał on szybkości ataku gracza (do maksymalnie 2 ataków na sekundę).

• Zaklęta broń

• Runa – Tarcza mocy

• Dodano wewnętrzny czas odnowienia do częstotliwości wywoływania efektu, tak aby wynosiła w przybliżeniu jeden raz na każdy atak.

notatki-icoRZEMIOSŁO

• Kowalstwo

• Wykonanie przedmiotów legendarnych oraz wchodzących w skład zestawu z poziomów 1-60 wymaga teraz wykorzystania 2 sztuk ognistej siarki.
• Wykonanie wszystkich niskopoziomowych przedmiotów legendarnych oraz wchodzących w skład zestawu wymaga teraz wykorzystania co najmniej jednej demonicznej esencji.
• Poprawka błędu: Naprawiono błąd, który powodował, że schematy rzemieślnicze dla przedmiotów legendarnych losowały statystyki jak dla przedmiotów rzadkich.

• Ponadto sprawdzono wszystkie wykonywane u kowala przedmioty legendarne, by upewnić się, że losują w sumie 6 afiksów.

notatki-icoPRZEDMIOTY

• Nowy afiks: +XX do maksymalnej siły duchowej dla mnichów

• Ten afiks mogą wylosować: broń naręczna, kamień duchowy oraz kostur bojowy.

Opublikowany: 12 marca 2014 - Ostatnia zmiana: 16 października 2016