Aktualizacja Reaper of Souls 2.4.1

strzalka-lewo.Wróć do Listy aktualizacji Reaper of Souls

top-patch-241

Spis treści:

Ogólne
Klasy
Barbarzyńca
Krzyżowiec
Łowczyni demonów
Mnich
Szaman
Czarownica
Przedmioty
Przedmioty klasowe
Poprawki błędów
Tryb przygodowy
Zlecenia
Szczeliny Nefalemów
Podziemia Zestawów
Poprawki błędów
Rzemiosło
Potwory
Interfejs użytkownika

Powrót na górę
ZMIANY W PST

Nie będą już wypadać następujące przedmioty ozdobne:
Mroczny Nietoperz
Skrzydła Lorda Culsu
Kościany Chwyt
Skrzydła Kokabiel

Powrót na górę
OGÓLNE

Wprowadzono kilka zmian dotyczących wydajności serwerów.
Poprawki błędów
Naprawiono błąd, który uniemożliwiał poprawną kalkulację premii do PD za masakrę.
Naprawiono błąd, który uniemożliwiał znalezienie wśród łupów Dżunglowych Owijaczy Bakuli.
Naprawiono błąd, który powodował, że premia za 2 elementy zestawu Ciernie Zaklinacza była mniejsza niż zakładano.
Naprawiono błąd, który uniemożliwiał Ezoterycznej Alteracji zwiększenie skuteczności efektu po zdobyciu kolejnej rangi.
Naprawiono błąd, który powodował, że premia do pancerza zapewniana przez klejnot Taeguk była niższa niż zakładano.
Naprawiono błąd, który powodował wyświetlanie nieprawidłowej wartości w opisie klejnotu Mirinae, Łza Gwiezdnej Tkaczki.

Powrót na górę
KLASY

Barbarzyńca
Umiejętności aktywne
Młot Starożytnych
Runa – Dziedzictwo
Obecnie trafienia krytyczne przywracają 3% maksymalnej wartości punktów życia.
Nie zapewnia już szansy na upuszczenie kuli zdrowia.
Przezwyciężenie Bólu
Runa – Znieczulica
Zmniejszono redukcję obrażeń zapewnianą sojusznikom z 50% do 25%.
Umiejętności pasywne
Gruboskórność
Zwiększono premię do obrażeń od cierni z 50% do 100%.

Powrót na górę

Krzyżowiec
Umiejętności aktywne
Wybraniec Akarata
Premia do obrażeń za ten klejnot jest teraz mnożona z innymi źródłami premii do obrażeń.
Kanon Nadziei
Runa – Natchniony Okrzyk
Obecnie zmniejsza otrzymywane obrażenia fizyczne o 25 %
Nie zapewnia już szansy na upuszczenie kuli zdrowia.

Powrót na górę

Łowczyni demonów
Umiejętności aktywne
Kompan
Runa – Dzik
Premie do regeneracji życia na sekundę oraz odporności obejmują teraz również sojuszników.
Runa – Wilk
Premia do obrażeń za tę runę jest teraz mnożona z innymi źródłami premii do obrażeń.
Umiejętności pasywne
Pewny Strzał
Premia do obrażeń za tę umiejętność jest teraz mnożona z innymi źródłami premii do obrażeń.

Powrót na górę

Mnich
Poprawki błędów
Naprawiono błąd, który powodował w niektórych przypadkach utratę punktów zdrowia przez gracza, gdy aktywny był Mistyczny Sojusznik z runą Ziemski Sojusznik.

Powrót na górę

Szaman
Umiejętności aktywne
Objęcia Umarłych
Runa – Śmierć Znaczy Życie
Zwiększono szansę na przywołanie Psa Zombie do 70%.
Nie zapewnia już szansy na upuszczenie kuli zdrowia.

Powrót na górę

Czarownica
Premia ze zebranie 2 elementów zestawu Ozdoby Ognistego Ptaka będzie się teraz aktywować przed Niestabilną Anomalią.
Umiejętności aktywne
Archont
Zwiększono premię do obrażeń z 20% do 30%.
Zwiększono premie do pancerza oraz odporności z 20% do 150%.
Premia do obrażeń za każdego zabitego przeciwnika jest teraz mnożona.
Runa – Wielki Archont
Zwiększono premię do obrażeń z 22% do 50%.
Uwaga: premia ta jest teraz naliczana kumulatywnie.
Runa – Teleportacja
Skrócono czas odnowienia z 3 do 2 sek.
Poprawki błędów
Naprawiono błąd, który powodował w niektórych przypadkach utratę punktów zdrowia przez gracza, gdy aktywny był Mistyczny Sojusznik z runą Ziemski Sojusznik.

Powrót na górę
PRZEDMIOTY

Legendarne mikstury można teraz rozłożyć na części i otrzymać zapomnianą duszę.
Legendarne klejnoty
Zmora Potężnych
Od rangi 25 dodatkowo zmniejsza obrażenia otrzymywane od przeciwników elitarnych o 15%.
Premia do obrażeń za ten klejnot jest teraz mnożona z innymi źródłami premii do obrażeń.
Egzekutor
Zwiększono redukcję obrażeń otrzymywanych przez przywołańce z 25% do 90%.
Premia do obrażeń zapewniana przez ten klejnot przywołańcom jest teraz mnożona z innymi źródłami premii do obrażeń.
Klejnot Skutecznej Toksyny
Dodatkowo obrażenia zadawane przez zatrutych przeciwników zostają zmniejszone o 10%.
Gogok Szybkości
Klejnot został przeprojektowany.
Obecnie zapewnia wzmocnienie „Szybkość” przy każdym ataku.
Obecnie zapewnia również 0,50% szansy na unik za każdy poziom kumulacji.
Zwiększono szansę na unik o 0,01% za każdą rangę.
Mirinae, Łza Gwiezdnej Tkaczki
Zwiększono obrażenia od Porażenia z 2 000% do 3 000% obrażeń od broni.
Zwiększono premię do obrażeń za każdą rangę z 40% do 60% obrażeń od broni.
Po uzyskaniu rangi 25 czas między dodatkowymi Porażeniami zostaje skrócony z 5 do 2 sek.
Dodatkowo Porażenie leczy postać, przywracając jej przy każdym trafieniu przeciwnika 3% maksymalnej wartości punktów życia.
Moratorium
Zwiększono szansę na wyzerowanie obrażeń rozłożonych w czasie z 10% do 20% za każdego zabitego wroga.
Stymulator Bólu
Zwiększono obrażenia z powodu krwawienia z 1 200% do 2 500% obrażeń od broni.
Zwiększono premię do obrażeń za każdą rangę z 30% do 50% obrażeń od broni.
Siła Prostoty
Premia do obrażeń za ten klejnot jest teraz mnożona z innymi źródłami premii do obrażeń od podstawowych umiejętności.
Zwiększono skuteczność leczenia z 2% do 4% maksymalnej wartości punktów życia.
Taeguk
Klejnot został przeprojektowany.
Obecnie zyskuje poziomy kumulacji wyłącznie za wykorzystywanie zasobów na podtrzymywaną umiejętność.
Może się teraz kumulować maksymalnie 10 razy.
Poziomy kumulacji zaczynają teraz zanikać po upływie 1,5 sek.
Zapewnia również premię 2,0% do obrażeń za każdy poziom kumulacji.
Obrażenia wzrastają o 0,04% za każdą rangę.
Zapewnia premię 2% do pancerza za każdy poziom kumulacji (przy randze 25).
Uwaga: obecnie występuje błąd, który powoduje, że klejnot ten zapewnia tylko 1% premii do pancerza za każdy poziom kumulacji.
Wieniec Błyskawic
Zwiększono obrażenia od błyskawic z 600% do 1250% obrażeń od broni.
Zwiększono premię do obrażeń za każdą rangę z 10% do 25% obrażeń od broni.
Kamień Pomsty Zeia
Zwiększono premię do obrażeń za każdą rangę z 0,05% do 0,08% za każde 10 metrów dzielące postać od przeciwnika.
Głębinowce
Premia do obrażeń za ten przedmiot jest teraz mnożona z innymi źródłami premii do obrażeń od podstawowych umiejętności.
Pierścień Okulusa
Zabicie wroga aktywuje efekt nawet wtedy, gdy pierścień jest na wyposażeniu towarzysza.
Krwawe Łapawice
Korzystają teraz ze wszystkich źródeł premii do obrażeń.
Solanium
Może teraz tworzyć kule zdrowia raz na 8 sek.
Kilka istniejących przedmiotów legendarnych otrzymało unikalne legendarne moce.
Uwaga: istniejące przedmioty nie zostaną objęte opisanymi zmianami. Tylko nowe wersje tych przedmiotów otrzymają dodatkową moc legendarną.
Odmrożenie
Legendarna moc: Umiejętności zimna zadają 15-20% więcej obrażeń i mają 50% szans na zamrożenie wrogów.
Pięść Maga
Legendarna moc: Umiejętności ognia zadają 15-20% więcej obrażeń.
Przedmioty klasowe
Barbarzyńca
Zew Nieśmiertelnego Króla;
Premia za 6 elementów zestawu
Zwiększono premię do obrażeń z 250% do 400%.
Dziedzictwo Raekor
Premia za 6 elementów zestawu
Zwiększono premię do obrażeń za każdy poziom kumulacji z 300% do 750%.
Potęga Ziemi
Premia za 6 elementów zestawu
Zwiększono premię do obrażeń z 800% do 1 200%.
Czaszkochwyt
Pierścień został przeprojektowany.
Tornado zadaje dodatkowo 250-300% obrażeń.
Uwaga: premia jest mnożona z innymi źródłami premii do obrażeń za Tornado.
Furia Pustkowi
Premia za 4 elementy zestawu
Zwiększono redukcję obrażeń w czasie trwania Tornada z 40% do 50%.
Celne Rozprucia zadają potrójne obrażenia.
Krzyżowiec
Korbacz Wyniosłego
Nowy legendarny korbacz dwuręczny
Twój Blask Tarczy zadaje obrażenia równe ostatnim 5 Pchnięciom Tarczą.
Argument Johanny
Obecnie dodatkowo zwiększa obrażenia zadawane przez Błogosławiony Młot o 100%.
Ciernie Zaklinacza
Premia za 2 elementy zestawu
Zwiększono wartość obrażeń za każdy poziom kumulacji z 25% do 35%.
Premia za 6 elementów zestawu
Zwiększono premię do obrażeń od cierni z 600% do 800%.
Dziedzictwo Rolanda
Premia za 4 elementy zestawu
Zwiększono premię do obrażeń z 600% do 750%.
Premia za 6 elementów zestawu
Wydłużono czas działania z 5 do 8 sek.
Łowczyni demonów
Wcielenie Marudera
Premia za 4 elementy zestawu
Zwiększono premię do obrażeń od Wartowników z 300% do 400%.
Premia za 6 elementów zestawu
Zwiększono premię do obrażeń za każdego aktywnego Wartownika z 600% do 800%.
Wachlarz Lorda Greenstone
Zwiększono premię do obrażeń z 80-100% do 160-200% za każdy poziom kumulacji.
Dokładne Pociski
Przedmiotu nie będzie już można znaleźć.
Zastąpiono przedmiotem:
Kołczan Żywiołów
Nowy legendarny kołczan
Piorun Kulisty leci z 30% szybkości.
Zwiększono obrażenia od Strzały Mrozu oraz wydłużono czas działania wyziębienia o 200-250%.
Zwiększono obrażenia z upływem czasu za Spopielającą Strzałę o 200-250%.
Zwiększono wartość obrażeń i skuteczność leczenia za Macki Otchłani o 200-250%.
Pomsta Natalii
Premia za 6 elementów zestawu
Zwiększono premię do obrażeń z 400% do 500%.
Opończa Cienia
Premia za 2 elementy zestawu
Zwiększono premię do obrażeń z 600% do 1 200%.
Świętokradcza Esencja
Premia za 6 elementów zestawu
Zwiększono premię do obrażeń za każdy punkt dyscypliny z 20% do 40%.
Szturmownik Wojahnu
Zwiększono premię do obrażeń za Huragan Ognia z 30-40% do 60-75% za każdy poziom kumulacji.
Skrócono czas podtrzymywania wymagany do otrzymania poziomu kumulacji z 1 sek. do 0,5 sek.
Obecnie natychmiast zyskuje pierwszy poziom kumulacji.
Mnich
Potok Wieczności
Obecnie dodatkowo zwiększa obrażenia za Siedmiostronne Uderzenie o 100%.
Strój Małpiego Króla;
Premia za 4 elementy zestawu
Zwiększono obrażenia od sobowtóra z 500% do 1 000% obrażeń od broni za każdy poziom kumulacji.
Premia za 6 elementów zestawu
Zwiększono premię do obrażeń z 1 500% do 3 000%.
Szaty Tysiąca Burz
Premia za 6 elementów zestawu
Śmiałe Uderzenie dodatkowo zwiększa skuteczność umiejętności generujących siłę duchową o 300% na 6 sek.
Duch Shenlonga
Premia za 2 elementy zestawu
Zwiększono premię do obrażeń po osiągnięciu maksymalnej wartości siły duchowej ze 100% do 500%.
Fortel Uliany
Premia za 4 elementy zestawu
Siedmiostronne Uderzenie przy każdym trafieniu zadaje podwójne obrażenia.
Premia za 6 elementów zestawu
Obecnie dodatkowo zwiększa obrażenia za Śmiałe Uderzenie o 250%.
Szaman
Dżunglowe Owijacze Bakuli
Nowy legendarny pas
Ogniste Nietoperze zadają obrażenia zwiększone o 150-200% przeciwnikom znajdującym się pod wpływem Roju Szarańczy lub Piranii.
Uprząż Piekielnego Kła
Premia za 6 elementów zestawu
Zwiększono premię do obrażeń z 900% do 1 400%.
Szaty Nefrytowego Żniwiarza
Premia za 2 elementy zestawu
Zwiększono natychmiastowe obrażenia zadawane przez Opętanie do wartości, jaką wróg otrzymałby po 120 sek. działania Opętania (zamiast po 60 sek.).
Premia za 6 elementów zestawu
Zwiększono obrażenia wywoływane natychmiastowym pochłonięciem obrażeń zadawanych z upływem czasu z równowartości 150 sek. do 300 sek.
Duch Arachyra
Premia za 6 elementów zestawu
Zwiększono premię do obrażeń z 1 200% do 1 500%.
Nawiedzenie Zunimassy
Premia za 4 elementy zestawu
Zwiększono redukcję obrażeń za każdego fetysza z 2% do 3%.
Premia za 6 elementów zestawu
Zwiększono premię do obrażeń z 800% do 1 500%.
Czarownica
Opus Magnum Delsere
Premia za 4 elementy zestawu
Przedmiot został przeprojektowany.
W czasie działania Spowolnienia Czasu odnoszone obrażenia są zmniejszone o 50%.
Sojusznicy zyskują połowę tego efektu.
Aureola Karini
Nowy legendarny pierścień
Kiedy twój Pancerz Burzy porazi elektrycznością przeciwnika z odległości ponad 30 metrów, otrzymujesz o 45-60% mniej obrażeń przez 3 sekundy.
Ozdoby Ognistego Ptaka
Premia za 6 elementów zestawu
Zwiększono premię do obrażeń za każdego płonącego przeciwnika z 25% do 40%.
Zwiększono premię do obrażeń za każdego płonącego przeciwnika elitarnego z 600% do 2 000%.
Chełpliwość Nilfur
Zwiększono premię do obrażeń za Meteoryt ze 100% do 200%.
Zwiększono wartość obrażeń przy trafieniu 3 lub mniej przeciwników ze 150-200% do 275-350%.
Aspekty Tal Rashy
Premia za 6 elementów zestawu
Zwiększono premię do obrażeń z 500% do 750% za każdy poziom kumulacji.
Wypaczony Miecz
Może teraz korzystać z premii za maksymalnie 8 Tornad Energii.
Wielkie Arkana Vyra
Premia za 4 elementy zestawu
Zwiększono premię do obrażeń z 1% do 1,5% za każdy poziom kumulacji.
Kilka istniejących klasowych przedmiotów legendarnych otrzymało unikalne legendarne moce.
Uwaga: istniejące przedmioty nie zostaną objęte opisanymi zmianami. Tylko nowe wersje tych przedmiotów otrzymają dodatkową moc legendarną.
Mnich
Kryształowa Pięść
Dodano moc legendarną.
Śmiałe Uderzenie przez 6 sek. zmniejsza obrażenia odnoszone przez postać o 40-50%.
Obniżono wymagany poziom doświadczenia.
Mięsograb
Dodano moc legendarną.
Śmiałe Uderzenie zwiększa obrażenia od Śmiałego Uderzenia o 75-100% przez 1 sek. Efekt ten kumuluje się maksymalnie 5 razy.
Obniżono wymagany poziom doświadczenia.
Szaman
Bagienne Spodnie
Dodano moc legendarną.
Ofiara zadaje 350-400% dodatkowych obrażeń celom znajdującym się pod wpływem efektów Roju Szarańczy lub Objęć Umarłych.
Poprawki błędów
Naprawiono błąd, który powodował, że premia za 6 elementów zestawu Ozdoby Ognistego Ptaka zwiększająca obrażenia za płonące potwory elitarne była również stosowana w przypadku podpalenia sług rzadkich potworów.

Powrót na górę
TRYB PRZYGODOWY
Zlecenia
Jeśli zostaną wykonane zlecenia zarówno z Aktu III, jak i IV, obecnie najpierw będzie zaliczany akt premiowany.
Plaga kopaczy
Znacznie zmniejszono liczbę punktów życia kopaczy.
Szczeliny Nefalemów
Głębokie Szczeliny
Zmniejszono wartość obrażeń otrzymywanych przez postaci w Głębokich Szczelinach na poziomie 70 i wyżej.
Zmniejszono wartość punktów doświadczenia otrzymywanych przez postaci w Głębokich Szczelinach na poziomie 70 i wyżej.
Zmniejszono koszt wzmocnienia Głębokiej Szczeliny powyżej poziomu 70 oraz ilość złota otrzymywanego za jej ukończenie, ale stosunek obu tych wartości pozostaje bez zmian.
Podziemia Zestawów
Barbarzyńca
Zew Nieśmiertelnego Króla
Zadanie 2 polega teraz na zabiciu 150 przeciwników, kiedy aktywny jest Gniew Berserkera.
Dziedzictwo Raekor
Naprawiono błąd, który uniemożliwiał wrogom którzy nie zostali wcześniej trafieni Dziką Szarżą obejmującą 15 przeciwników wliczanie się do kolejnej próby zaliczenia zadania.
Potęga Ziemi
Przeciwnicy elitarni pojawiają się teraz w ściśle określonych miejscach.
Furia Pustkowi
Naprawiono błąd, który uniemożliwiał wrogom którzy nie zostali wcześniej trafieni Rozpruciem obejmującym 10 przeciwników wliczanie się do kolejnej próby zaliczenia zadania.
Krzyżowiec
Pancerz Akkhana
Zwiększono całkowitą liczbę potworów.
Naprawiono błąd, który uniemożliwiał wrogom którzy nie zostali wcześniej trafieni Skazaniem obejmującym 10 przeciwników wliczanie się do kolejnej próby zaliczenia zadania.
Łowczyni demonów
Wcielenie Marudera
Zadanie 1 polega teraz na zabiciu 140 wrogów, gdy posiada się 3 lub więcej aktywnych Wartowników.
Zwiększono całkowitą liczbę potworów.
Skalne czerwie pojawiają się teraz w ściśle określonych miejscach.
Przebicie się skalnych czerwi nad powierzchnię ziemi po ich pojawieniu się będzie teraz zajmować więcej czasu.
Opończa Cienia
Łańcuch kolejnych trafień nie zostanie teraz przerwany po trafieniu przeciwnika, który został już wcześniej dodany do łańcucha.
Świętokradcza Esencja
Naprawiono błąd, który uniemożliwiał wrogom którzy nie zostali wcześniej trafieni Wielostrzałem obejmującym 20 przeciwników wliczanie się do kolejnej próby zaliczenia zadania.
Szaman
Szaty Nefrytowego Żniwiarza
Mistyfikatorzy nie będą już korzystać z niewidzialności.
Naprawiono błąd, który uniemożliwiał wrogom którzy nie zostali wcześniej trafieni Żniwami Dusz obejmującymi 15 przeciwników wliczanie się do kolejnej próby zaliczenia zadania.
Czarownica
Opus Magnum Delsere
Naprawiono błąd, który uniemożliwiał wrogom którzy nie zostali wcześniej trafieni Spowolnieniem Czasu obejmującym 30 przeciwników wliczanie się do kolejnej próby zaliczenia zadania.
Ozdoby Ognistego Ptaka
Zadanie 2 wymaga teraz podpalenia bądź zabicia 20 przeciwników.
Poprawki błędów
Naprawiono błąd, który w pewnych sytuacjach uniemożliwiał graczom ukończenie Podziemi Zestawu.

Powrót na górę
RZEMIOSŁO
Poprawki błędów
Naprawiono błąd, który uniemożliwiał prawidłową aktualizację liczby przedmiotów do wykonania u rzemieślnika po wprowadzeniu nowej wartości.
Naprawiono błąd, który uniemożliwiał dynamiczną aktualizację listy dostępnych afiksów podczas zaklinania przedmiotów.

Powrót na górę
POTWORY
Ataki przywołańców będą teraz poprawnie niszczyć pancerz pierwotnych ścierwojadów – tak samo jak ataki graczy.
Zmniejszono liczbę sztuk złota upuszczaną przez Pozłacanego Barona.
Bezlitosna Wiedźma
Usunięto osłony Wiedźmy w Krainie Niezgody oraz Krainie Przerażenia.
Znacznie zwiększono jej liczbę punktów życia w Krainie Niezgody.

Powrót na górę
INTERFEJS UŻYTKOWNIKA
Przytrzymanie klawisza SHIFT podczas porównywania przedmiotów spowoduje teraz usunięcie z porównania premii za Rozpacz Caldesanna.
Podczas przeglądania profilu gracza w grze będzie teraz wyświetlana informacja, czy jest to bieżący profil, czy też nie.
Przycisk ekwipunku nie jest już podświetlany, gdy postać poziomu 70 podniesie nowy przedmiot.
Najwyższe wartości obrażeń będą teraz wyświetlane na pomarańczowo, gdy wyłączone jest wyświetlanie skróconych wartości liczbowych podczas walki.
Dodano efekt cieniowania do liczników poziomów kumulacji oraz ładunków na pasku skrótów oraz w ikonach wzmocnień.
Do gry dodano kilka nowych ikon zakładek skrytki.
Poprawki błędów
Naprawiono błąd, który uniemożliwiał poprawną aktualizację profilu gracza podglądanego dzięki opcji „Obejrzyj postać”, gdy w ekwipunku jego bohatera niedawno dokonano zaklinania przedmiotu lub osadzenia w gnieździe klejnotu.

Powrót na górę

 

Opublikowany: 17 lutego 2016 - Ostatnia zmiana: 16 października 2016