Aktualizacja 2.0.4 dla gry Diablo III została wprowadzona na europejskich serwerach! Poniżej zamieszczamy pełne informacje o zmianach i poprawkach.

Uwaga: Miejcie na uwadze, że zostaniecie poproszeni o zainstalowanie aktualizacji 2.0.4 dopiero wtedy, gdy zostanie ona udostępniona w waszym domyślnym regionie. Jeżeli logujecie się do gry z innego regionu, należy poczekać, aż aktualizacja zostanie w wprowadzona do gry w wybranym regionie. Co więcej, jeśli waszym domyślnym regionem są Ameryki, nie będziecie mogli logować się do gry w Europie lub Azji w ramach Gry Globalnej, dopóki aktualizacja 2.0.4 nie zostanie wprowadzona w tych regionach.

pauza-ros

Informacje o aktualizacji 2.0.4 – wersja 2.0.4.23119

Spis treści

Ogólne
Klasy

Barbarzyńca
Krzyżowiec
Łowczyni demonów
Mnich
Szaman
Czarownica

Tryb przygodowy
Rzemiosło
Przedmioty
Potwory
Zadania
Interfejs użytkownika

pauza-ros

OGÓLNE

• Znacznie zwiększono szanse na przeżycie przywołańców związanych z wieloma przedmiotami i umiejętnościami, m.in.:

• Cięcie Niebios
• Maximus
• Gidbinn
• Genzaniku
• Litania Niepokonanych
• Zew starożytnych
• Opadający miecz – Powstańcie, bracia

• We wszystkich miastach zmodyfikowano położenie Obelisku Nefalemów oraz rozmieszczenie Oreka i Kadali, tak aby zmniejszyć prawdopodobieństwo przypadkowego kliknięcia na którykolwiek z tych elementów.
• Dobytek kowala w akcie I nie powoduje już kolizji z postaciami graczy.

 

KLASY

Barbarzyńca

Uzasadnienie wprowadzenia zmian

• Korzystanie z większości umiejętności wykorzystujących punkty furii sprawia wielką frajdę. Jednakże, w przypadku zdolności powodujących regenerację furii, ataki biorące na cel pojedyncze potwory nie wydawały się tak skuteczne, jak ataki, które zadają obrażenia wielu przeciwnikom jednocześnie. Rozważyliśmy powyższą kwestię i postanowiliśmy zwiększyć moc (i skuteczność) ataków, których celem są pojedynczy wrogowie.

Umiejętności aktywne

• Grzmotnięcie

• Zwiększono podstawowe obrażenia z 170% do 215% obrażeń od broni.
• Runa – Zamroczenie

• Zwiększono szansę na ogłuszenie na 1,5 sek. z 30% do 35%.

• Runa – Łomot

• Zwiększono dodatkowe obrażenia z 80% do 100% obrażeń od broni.

• Amok

• Zwiększono podstawowe obrażenia z 120% do 155% obrażeń od broni.

• Okrzyk wojenny

• Poprawka błędu: naprawiono błąd, który powodował, że nie działał efekt blokujący utratę punktów furii przez 5 sek. po użyciu okrzyku wojennego.

• Rzut bronią

• Zwiększono podstawowe obrażenia z 150% do 185% obrażeń od broni.
• Runa – Potężny rzut

• Zwiększono zadawane obrażenia z 210% do 270% obrażeń od broni.

• Runa – Rzut młotem

• Zwiększono szansę na ogłuszenie z 30% do 40%.

Krzyżowiec

• Uzasadnienie wprowadzenia zmian

• Wiele z umiejętności krzyżowca wykorzystujących gniew nie sprawdzało się tak dobrze, jak byśmy chcieli, a jednocześnie umiejętność Furia Niebios – Ognie Niebios była zbyt potężna. Zmniejszamy skuteczność Ogni Niebios oraz zwiększamy moc pozostałych umiejętności krzyżowca wykorzystujących gniew, aby zachęcić graczy do eksperymentowania z różnymi konfiguracjami postaci.

• Ataki powodujące regenerację gniewu, które biorą na cel pojedyncze potwory (Kara oraz Sprawiedliwość), nie wydawały się tak skuteczne, jak ataki, które zadają obrażenia wielu przeciwnikom jednocześnie. Rozważyliśmy powyższą kwestię i postanowiliśmy zwiększyć moc tych dwóch ataków.

• Pracujemy nad ulepszeniem Konnej szarży. Skrócono czasy działania i odnowienia tej umiejętności. Oznacza to, że wydłużono nieco całkowity czas dostępności umiejętności i – co ważniejsze – gracze będą mogli częściej ją uruchamiać. Konna szarża nie będzie już powodować przełamania efektów ogłuszenia, dzięki czemu gracze będą się mogli skupić na korzystaniu z niej jako przede wszystkim umiejętności zwiększającej mobilność postaci (zdolności, która wciąż jest w stanie zakończyć działanie efektów unieruchomienia, np. w przypadku zniewalacza). Jednocześnie wciąż chcemy, aby Konna szarża była przydatna w walce, dlatego zwiększamy obrażenia zadawane przez tę umiejętność w przypadku wyboru ofensywnych run.

• Ogólne

• Krzyżowcy otrzymują teraz obrażenia (ze wszystkich źródeł) zredukowane o 15%.

• Umiejętności aktywne

• Wybraniec Akarata

• Runa – Mobilizacja

• Naprawiono błąd, który powodował, że mobilizacja nie skracała czasu odnowienia dla umiejętności Skazanie.

• Błogosławiony młot

• Runa – Płonący gniew

• Zwiększono promień zasięgu z 5 do 8 metrów.
• Zwiększono obrażenia kłębów ognia z 95% do 150% obrażeń od broni.

• Runa – Lodowy młot

• Poprawka błędu: naprawiono błąd, który powodował, że lodowy młot nie wyziębiał przeciwników.
• Lodowy młot nie znika już po eksplozji.

• Błogosławiona tarcza

• Zwiększono podstawowe obrażenia zadawane dzięki tej umiejętności ze 280% do 340% obrażeń od broni.
• Runa – Spalanie

• Zwiększono zadawane obrażenia z 105% do 270% obrażeń od broni.

• Runa – Raniące odłamki

• Zwiększono zadawane obrażenia z 50% do 333% obrażeń od broni.
• Znany problem: opis tej runy nie odzwierciedla wprowadzonej zmiany.

• Pięść Niebios

• Zwiększono obrażenia od trafienia zadawane dzięki tej umiejętności z 250% do 340% obrażeń od broni.
• Zwiększono podstawowe obrażenia od pocisku z 210% do 340% obrażeń od broni.
• Runa – Boska studnia

• Zwiększono zadawane obrażenia z 14% do 80% obrażeń od broni.
• Zwiększono podstawowy promień zasięgu porażenia dla błyskawic z 12 do 18 metrów.

• Runa – Szczelina

• Zwiększono zadawane obrażenia obszarowe z 80% do 400% obrażeń od broni przez 5 sek.
• Zwiększono promień zasięgu przeskakujących wyładowań z 3 do 6 metrów.

• Runa – Huragan Niebios

• Poprawka błędu: naprawiono błąd, który powodował, że nawałnica nie poruszała się po wyznaczonej trasie.

• Furia Niebios

• Runa – Ognie Niebios

• Zmniejszono zadawane obrażenia z 950% do 735% obrażeń od broni.

• Sprawiedliwość

• Zwiększono podstawowe obrażenia zadawane dzięki tej umiejętności ze 175% do 240% obrażeń od broni.
• Runa – Wyładowanie

• Zwiększono zadawane obrażenia z 25% do 30% obrażeń od broni.

• Runa – Zawzięty młot

• Zawzięty młot będzie teraz po przywołaniu szybciej wyszukiwać cele.
• Zwiększono zadawane obrażenia z 200% do 300% obrażeń od broni.

• Falanga

• Zwiększono podstawowe obrażenia zadawane dzięki tej umiejętności z 295% do 380% obrażeń od broni.
• Runa – Łucznicy

• Zwiększono zadawane obrażenia z 85% do 160% obrażeń od broni.

• Runa – Ochroniarze

• Zwiększono zadawane obrażenia z 200% do 285% obrażeń od broni.

• Runa – Szarża z tarczą

• Zwiększono zadawane obrażenia z 75% do 180% obrażeń od broni.

• Runa – Upiorny cwał

• Zwiększono szansę na ogłuszenie z 25% do 30%.

• Kara

• Zwiększono podstawowe obrażenia zadawane dzięki tej umiejętności z 200% do 270% obrażeń od broni.
• Runa – Odwet

• Zwiększono zadawane obrażenia z 70% do 94% obrażeń od broni.

• Pchnięcie tarczą

• Zwiększono podstawowe obrażenia zadawane dzięki tej umiejętności z 325% do 370% obrażeń od broni.
• Runa – Kruchość ciała

• Zwiększono obrażenia zadawane przy śmierci wrogów z 550% do 660% obrażeń od broni.

• Runa – Rąbnięcie

• Zwiększono zadawane obrażenia z 550% do 740% obrażeń od broni.
• Zwiększono dodatkowe obrażenia z tytułu szansy na blok z 150% do 500%.

• Konna szarża

• Skrócono podstawowy czas odnowienia umiejętności z 25 do 16 sek.
• Skrócono podstawowy czas działania umiejętności z 2 do 1,5 sek.
• Nie powoduje już przełamania efektów ogłuszenia.
• Runa – Wytrzymałość

• Skrócono czas działania z 3 do 2 sek.

• Runa – Stratowanie

• Zwiększono zadawane obrażenia z 475% do 515% obrażeń od broni.

• Runa – Nocna mara

• Poprawka błędu: naprawiono błąd, który powodował, że ogniste ślady znikały szybciej, niż zamierzono.

• Runa – Rozrywanie koniem

• Zwiększono zadawane obrażenia z 125% do 185% obrażeń od broni.

• Zamaszysty atak

• Zwiększono podstawowe obrażenia z 400% do 440% obrażeń od broni.

Umiejętności pasywne

• Boskie przywództwo

• Skraca obecnie czas odnowienia dla umiejętności Konna szarża o 25%, a także dla umiejętności Bombardowanie o 35%.

Łowczyni demonów

Uzasadnienie wprowadzenia zmian

• Korzystanie z większości umiejętności wykorzystujących punkty nienawiści sprawia wielką frajdę. Jednakże, w przypadku zdolności powodujących regenerację nienawiści, ataki biorące na cel pojedyncze potwory nie wydawały się tak skuteczne, jak ataki, które zadają obrażenia wielu przeciwnikom jednocześnie. Rozważyliśmy powyższą kwestię i postanowiliśmy zwiększyć moc (i skuteczność) kilku ataków, których celem są pojedynczy wrogowie.

Umiejętności aktywne

• Ogień osłaniający

• Zwiększono podstawowe obrażenia dla głównego pocisku z 160% do 200% obrażeń od broni.
• Zwiększono podstawowe obrażenia dla pocisków wspomagających z 80% do 100% obrażeń od broni.
• Runa – Ostrzał zaporowy

• Poprawka błędu: naprawiono błąd, który powodował, że pociski wspomagające zadawały obrażenie mniejsze, niż zamierzono.
• Zwiększono obrażenia od pocisków wspomagających ze 160% do 200% obrażeń od broni.
• Zwiększono zasięg pocisków wspomagających z 50% do 80%, tak aby odpowiadał on zasięgowi pocisku głównego.

• Nienasycona strzała

• Zwiększono podstawowe obrażenia z 125% do 155% obrażeń od broni.

• Wartownik

• Runa – Wieża strażnicza

• Redukcja obrażeń z tytułu tej umiejętności jest teraz uwzględniona we współczynniku wytrzymałości.

Mnich

Uzasadnienie wprowadzenia zmian

• Klasa mnicha działa dokładnie tak, jak zamierzyliśmy, a Śmiałe uderzenie jest doskonale zbalansowane.

• Nie wprowadzamy obecnie żadnych zmian w klasie mnicha. Mnisi znajdują się w tej chwili w dość komfortowej sytuacji pod kątem balansu, jednakże – jak ma to miejsce w przypadku pozostałych aspektów gry – nadal będziemy się bacznie przyglądać tej klasie i wprowadzać zmiany, które okażą się konieczne.

Szaman

Uzasadnienie wprowadzenia zmian

• Szaman nie miał właściwie z czego wybierać w sytuacjach, gdy nie pozostało mu zbyt wiele punktów many. Brak atrakcyjnych zaklęć wzorcowych zaowocował wysypem konfiguracji postaci, których głównym celem było utrzymanie wysokiego poziomu many przez dłuższy okres czasu. Zwiększamy więc moc i skuteczność pewnej liczby zaklęć wzorcowych, których celem jest pojedynczy przeciwnik, tak aby szamani mieli możliwość ataku, nawet jeśli w danym momencie czekają na regenerację many.
• Opętanie – wprowadzono pewne zmiany, aby ułatwić korzystanie z umiejętności postaciom z niewielką ilością many, a także by położyć nieco większy nacisk na styl gry oparty na zadawaniu obrażeń z upływem czasu.

Umiejętności aktywne

• Zatruta strzałka

• Zwiększono podstawowe obrażenia zadawane dzięki tej umiejętności z 155% + 40% do 185% + 40% obrażeń od broni.
• Runa – Drzazgi

• Zwiększono zadawane obrażenia z 65% do 110% obrażeń od broni za każdą strzałkę.

• Runa – Ciernista strzałka

• Zwiększono liczbę przywracanych punktów many z 25 do 50.

• Runa – Ognista strzałka

• Zwiększono zadawane obrażenia z 275% do 425% obrażeń od broni.
• Obrażenia zadawane z upływem czasu przez ognistą strzałkę mogą się teraz ze sobą kumulować.

• Runa – Wężem w twarz

• Zwiększono szansę na ogłuszenie z 25% do 33%-35%.

• Trupie pająki

• Zwiększono podstawowe obrażenia zadawane dzięki tej umiejętności z 216% do 324% obrażeń od broni.
• Runa – Skaczące pająki

• Zwiększono zadawane obrażenia z 238% do 383% obrażeń od broni.

• Runa – Ogniste pająki

• Zwiększono zadawane obrażenia z 259% do 400% obrażeń od broni.

• Ognista bomba

• Runa – Słup ognia

• Zwiększono zadawane obrażenia z 560% do 880% obrażeń od broni.

• Opętanie

• Zmniejszono koszt many z 200 pkt. do 50 pkt.
• Zwiększono podstawowe obrażenia zadawane dzięki tej umiejętności z 1465% przez 6 sek. do 4000% przez 12 sek.

Czarownica

Uzasadnienie wprowadzenia zmian

• Użycie dwóch umiejętności czarownicy, tj. Tajemna kulaZamarznięta kula oraz Porażenie powoduje błędy. Niestety, z poprawkami owych błędów wiążą się pewne skutki uboczne, których wynikiem jest osłabienie tych umiejętności. W ostatecznym rozrachunku powoduje to jednak wyrównanie poziomów tych dwóch umiejętności z pozostałymi zdolnościami czarownicy, co znacząco wpłynęło na naszą decyzję o wprowadzeniu poprawek.
Teleportacja – wprowadzono pewne zmiany, które umożliwiają skuteczne działanie umiejętności w większej liczbie sytuacji. Zasięg zwiększa się za każde użycie teleportacji. W rezultacie zmniejszono liczbę kolejnych teleportacji dozwolonych z tytułu wykorzystania runy „Tunel czasoprzestrzenny”. Poprzednio można było pokonać odległość 140 m z wykorzystaniem 4 teleportacji – obecnie jest to 150 m przy 3 teleportacjach. W ogólnym rozrachunku jest to więc ulepszenie umiejętności.

Umiejętności aktywne

• Tajemna kula

• Zamarznięta kula

• Poprawka błędu: naprawiono błąd, który powodował, że zamarznięta kula wyziębiała przeciwników na dłużej, niż zamierzono.
• Poprawka błędu: naprawiono błąd, który powodował, że obrażenia dodatkowe powodowane przez zamarzniętą kulę obejmowały większy obszar, niż zamierzono.

• Porażenie

• Runa – Sprzężenie mocy

• Zmniejszono współczynnik proceduralny z 0,25 do 0,166.

• Teleportacja

• Zwiększono zasięg z 35 do 50 metrów.
• Runa – Tunel czasoprzestrzenny

• Zmniejszono maksymalną dozwoloną liczbę wykonanych teleportacji z 4 do 3.

Umiejętności pasywne

• Tajemny generator

• Poprawka błędu: Tajemny generator zapewnia teraz poprawnie dodatkowe obrażenia od zaklęć podtrzymywanych.

• Geniusz

• Poprawka błędu: naprawiono błąd, który sprawiał, że użycie razem umiejętności „Porażenie” oraz „Geniusz” powodowało przyrost dwukrotnie większej liczby punktów mocy tajemnej, niż zamierzono.

 

TRYB PRZYGODOWY

• Aktywacja Obelisków Nefalemów jest teraz poprzedzona krótkim czasem oczekiwania.

• Szczeliny Nefalemów
• Poprawiono potencjalne rozplanowanie podziemi generowanych w stylu kanałów i akweduktów, tak aby były bardziej losowe i zróżnicowane.

 

RZEMIOSŁO

• Wykonanie zestawów poziomu 70 nie wymaga już wykorzystania nieskazitelnych królewskich klejnotów – zamiast tego potrzebne są klejnoty markizowe.
• Znacząco zwiększono częstotliwość wypadania unikalnych, legendarnych materiałów rzemieślniczych.

• Odpowiada to częstotliwości wypadania Oddechów Śmierci.

• Wykorzystanie Oddechów Śmierci nie jest już konieczne do wytworzenia rzadkich przedmiotów na poziomach 61-70.
• Poprawka błędu: wytworzone u rzemieślnika legendarne tarcze mają teraz odpowiednią dla swojego poziomu wartość bloku.

PRZEDMIOTY

• Poprawiono jakość skarbów w olśniewających skrzyniach, tak aby były nieco bardziej… olśniewające.
• Poprawka błędu: naprawiono błąd, który powodował, że legendarne relikty towarzyszy losowały niewłaściwe statystyki podstawowe.
• Obecnie Maltael znacznie bardziej lęka się nefalemów i będzie częściej upuszczać legendarny materiał rzemieślniczy „Lęk Żniwiarza”.
• Poprawka błędu: Rękawice Czciciela nie zapewniają już 60 minutowego działania dla Kapliczek Wzmocnienia oraz Kapliczek Chyżości.

 

 

POTWORY

• Zmniejszono obrażenia zadawane przez duchy posiadające umiejętność „Wyssanie duszy”.
• Zaklęta trucizna

• Skrócono czas działania kul zaklętej trucizny z 8 do 6 sek.
• Zmniejszono maksymalną liczbę kul zaklętej trucizny z 4 do 3 na każde użycie zdolności przez potwora.
• Grupy czempionów powodują teraz bardziej zróżnicowane czasowo uruchomienie efektu „zaklęta trucizna”.

• Zanim pojawi się łup po zgładzeniu Maltaela, konieczne jest teraz ukończenie zadania „Zabij Maltaela”.

 

 

ZADANIA

• Aby ukończyć wydarzenie „Szalona wspinaczka”, gracze muszą teraz zabić wszystkie potwory, które pojawiły się w czasie trwania wydarzenia.
• Na poziomach trudności Udręka I oraz wyższych podczas wydarzenia „Słój Dusz” są generowane dodatkowe potwory.
• Na poziomach trudności Udręka I oraz wyższych podczas wydarzenia „Kości matrony” są generowane dodatkowe potwory.
• Obecnie w trybie kampanii zabicie Paszczorwija powoduje otrzymanie punktów doświadczenia i łupu jedynie przed przejściem do dalszych etapów zadania „Grobowiec Kanclerza”.

 

 

INTERFEJS UŻYTKOWNIKA

• Poprawka błędu: Naprawiono usterkę, która sprawiała, że w oknie czatu obiekty gry miały większy priorytet niż odnośniki.
• Poprawka błędu: Naprawiono usterkę, która sprawiała, że gracze czasami nie mogli kliknąć w odnośniki na dole okna czatu.

Reply comment