Poniżej znajdują się najnowsze informacje o aktualizacji 2.1.2 dla Publicznego Serwera Testowego (PST). Prosimy pamiętać, że nie jest to ostateczna wersja, gdyż niektóre zmiany mogły nie zostać uwzględnione bądź zostały opisane jedynie skrótowo.

 

Informacje o aktualizacji 2.1.2 dla PST – wersja 2.1.22.28341

Aby przekazać opinie i sugestie na temat zmian, odwiedźcie forum PST.

Błędy i problemy techniczne prosimy zgłaszać na amerykańskim forum zgłaszania błędów na PST.

Dodatkowe informacje na temat uczestnictwa w testach na PST można znaleźć w tym artykule.

pauza-ros-mini

INFORMACJE OGÓLNE

• Współczynnik „Leczenie” na karcie postaci został zastąpiony przez „Regenerację”.

• Nowy współczynnik przedstawia szacunkową wartość wytrzymałości, którą postać gracza powinna być w stanie odzyskać w czasie walki; jest ona obliczana w oparciu o leczenie, życie i wytrzymałość.
• Wartość leczenia wciąż będzie wyświetlana na karcie postaci, kiedy gracz najedzie kursorem myszy na współczynnik regeneracji.

• Zwiększono liczbę punktów życia za witalność z 67 do 70.
• Zwiększono podstawową liczbę punktów życia na poziomie 70.
• Zredukowano skuteczność leczenia zapewnianego przez kule zdrowia.
• Kiedy goblin skarbnik zdoła uciec lub zostanie zabity, w czacie wyświetli się teraz stosowne powiadomienie.
• Gracze nie mogą już rozpocząć potyczki, jeśli otwarta jest Głęboka Szczelina, do której wejście opłacili.
• Opcje społecznościowe

• Całkowita liczba graczy w społeczności oraz w czacie społecznościowym będzie teraz wyświetlana na stronie składu.
• Informacje dotyczące zalogowanych do gry graczy, wyświetlane na stronach składu klanu oraz społeczności, są teraz bardziej szczegółowe.
• Na liście członków klanu będzie się teraz wyświetlać, jak długo dany gracz znajduje się poza siecią.
• Można teraz poszeregować graczy na liście klanu według długości ich nieobecności poza siecią.

 

KLASY

• Ogólne

• Wprowadzono usprawnienia do systemu priorytetów dla umiejętności, które wykorzystują osłony (przechytrzenie śmierci, tarcze pochłaniające obrażenia oraz premie % do redukcji obrażeń).
• Przywołańce

• Niektóre ataki potworów, których gracze mieli z założenia unikać, zadawały pełną ilość obrażeń przywołańcom. Obecnie te ataki będą zadawać mniej obrażeń przywołańcom.

• Barbarzyńca

• Umiejętności aktywne

Amok

• Runa – Forpoczta

• Szybkość ruchu zwiększono z 15% do 25%.

• Łowczyni demonów

• Umiejętności aktywne

Czakram

• Runa – Czakram Węża

• Zmieniono typ obrażeń z trucizny na obrażenia od zimna.

Ogień Osłaniający

• Runa – Pożegnalny Prezent

• Zmieniono typ obrażeń z trucizny na obrażenia fizyczne.

Granat

• Runa – Granaty gazowe
• Runa została usunięta.

• Runa została zastąpiona przez „Granat Zimna”.
• Pozostawia na ziemi obszar zimna, który wyziębia przeciwników na 3 sek.
• Zadaje obrażenia od zimna.

Wielostrzał

• Runa – Ogień Zaporowy
• Runa została przeprojektowana.

• Obecnie powoduje odrzucenie przez Wielostrzał dwóch przeciwników, którzy zostali trafieni jako pierwsi.
• Zmniejszono maksymalną wartość punktów dyscypliny uzyskanych za wykonanie Wielostrzału do 3 (poprzednio 6).

Wartownik

• Umiejętność została przeprojektowana.

• Zlikwidowano czas odnowienia.
• Posiada obecnie 2 ładunki i czas ponownego naładowania umiejętności wynoszący 8 sek.

• Redukcja czasu odnowienia wpływa na czas ponownego naładowania umiejętności.

• Koszt nienawiści został zmniejszony z 30 do 20 punktów.

Zasłona Dymna

• Wydłużono czas odnowienia z 2 sek. do 3 sek.
• Runa – Duszący Gaz

• Runa została usunięta.
• Runa została zastąpiona przez runę „Zasłona Dymna”.

• Usuwa koszt dyscypliny.
• Wydłuża czas odnowienia do 8 sek.

Kolczasta Pułapka

• Runa – Wielokrotny Wybuch

• Zmieniono typ obrażeń z trucizny na obrażenia od zimna.

• Umiejętności pasywne

Inżynieria

• Umiejętność została przeprojektowana.

• Obecnie zwiększa maksymalną liczbę ładunków oraz aktywnych Wartowników z 2 do 3.

Nocny Łowca

• Umiejętność została przeprojektowana.

• Powoduje teraz generowanie 4 dodatkowych punktów nienawiści przez umiejętności podstawowe.

• Mnich

• Umiejętności aktywne

Objawienie

• Poprawki błędów

• Naprawiono błąd, który powodował, że gracze mogli utknąć w ścianie po teleportacji przy pomocy Objawienia.

• Szaman

• Umiejętności aktywne

Opętanie

• Runa – Duchowy Chwyt

• Runa została usunięta.
• Runa została zastąpiona przez „Trującego Ducha”.

• Sprawia teraz, że opętani wrogowie otrzymują o 20% zwiększone obrażenia ze wszystkich źródeł.
• Zmieniono typ obrażeń z zimna na obrażenia od trucizny.

• Czarownica

• Umiejętności aktywne

Hydra

• Znacznie zwiększa liczbę ataków wykonywanych przez Hydrę przy każdym użyciu tej umiejętności.
• Szybkość ataku wpływa teraz na szybkość, z jaką atakuje każda głowa Hydry.
• Obrażenia od broni zmniejszono z 195% do 105%.
• Runa – Tajemna Hydra

• Obrażenia od broni zmniejszono z 245% do 130%.

• Runa – Spopielająca Hydra

• Obrażenia zadawane z upływem czasu nie są już skalowane ze względu na szybkość ataku.
• Obrażenia od broni zmniejszono z 185% do 100%.

• Runa – Lodowa Hydra

• Obrażenia od broni zmniejszono z 275% do 135%.

• Runa – Elektryczna Hydra

• Obrażenia od broni zmniejszono z 305% do 135%.

• Runa – Ognista Hydra

• Obrażenia od broni zmniejszono z 400% do 295%.

• Poprawki błędów

• Naprawiono błąd, który uniemożliwiał leczenie graczy przy pomocy afiksu „punkty życia za zabicie”, jeśli wróg został zabity przez przywołańca.

 

PRZEDMIOTY

• Zwiększono o 25% ilość punktów życia przy trafieniu oraz regenerowanych na sekundę na wszystkich poziomach.
• Do gry dodane zostały przedmioty starożytne.

• Przedmioty starożytne są potężniejszymi wersjami przedmiotów legendarnych.
• Przedmioty starożytne losują dla pewnych afiksów wartości o zwiększonym zakresie.
• Przedmioty starożytne mogą się teraz pojawiać na poziomie trudności Udręka I i wyżej.
• Każdy przedmiot legendarny lub wchodzący w skład zestawu może teraz pojawić się wśród łupów lub zostać wykonany jako przedmiot starożytny.

• Bezdenna Mikstura Strachu

• Nowa mikstura legendarna.
• Użycie mikstury wywołuje na 3-4 sek. strach we wrogach znajdujących się w promieniu 12 metrów.

• Kilka istniejących przedmiotów legendarnych otrzymało unikalne legendarne moce.

• Uwaga: istniejące przedmioty nie zostaną objęte opisanymi zmianami. Tylko nowe wersje tych przedmiotów otrzymają dodatkową moc legendarną.

Rozbita Korona

• Dodano moc legendarną.

• Za każdym razem, gdy gracz znajdzie klejnot, otrzyma również dodatkowo klejnot tego samego typu, co osadzony w gnieździe tego przedmiotu.

• Dodatkowy klejnot będzie tej samej jakości, co pierwotnie znaleziony klejnot.

• Przedmioty klasowe

• Łowczyni demonów

Wcielenie Marudera

• Uwaga dotycząca metodologii: poniższe zmiany nie mają na celu osłabienia łowców demonów ani zestawu Wcielenie Marudera – konieczne mogą się okazać dodatkowe modyfikacje.
• Premia została przeprojektowana.

• Premia za zebranie 2 elementów zestawu

• Obecnie zwiększa obrażenia zadawane przez umiejętności generujące nienawiść o 40% za każdego aktywnego Wartownika.

• Premia za zebranie 6 elementów zestawu

• Wartownicy używają teraz umiejętności wykorzystujących nienawiść w tym samym czasie, co łowca demonów, i zadają obrażenia zwiększone o 100%.

Poskramiacz Piekieł

• Kolczatki, Wartownicy oraz Kolczaste Pułapki przyzwane przez ten przedmiot nie mogą już przekraczać ograniczeń dla tych umiejętności.

• Mnich

Strój Małpiego Króla

• Uwaga dotycząca metodologii: mnich z czterema elementami zmodyfikowanego zestawu Strój Małpiego Króla powinien osiągać taki sam lub nawet lepszy czas i poziom w Głębokich Szczelinach tylko po niewielkich zmianach dodatkowego wyposażenia, konfiguracji i stylu gry. Po osiągnięciu optymalnych statystyk przy nowych premiach za zebranie części opisywanego zestawu mnisi powinni łatwiej (lub przynajmniej częściej) osiągać lepszy czas i poziom w Głębokich Szczelinach.
• Premia została przeprojektowana.

• Premia za zebranie 2 elementów zestawu

• Użycie Uderzenia Cyklonu, Eksplodującej Dłoni, Kopnięcia z Półobrotu, Porywistej Szarży oraz Fali Światła sprawia, że pojawia się sobowtór, który prowokuje pobliskich przeciwników, a następnie wybucha, zadając 1000% obrażeń od broni.
• Eksplozja wabika zadaje teraz obrażenia tego samego typu, co żywioł, dla którego najwyższą premię posiada dana postać.

• Premia za zebranie 4 elementów zestawu

• Wrogowie trafieni przez wybuch wabika otrzymują przez 3 sek. zwiększone o 500% obrażenia od Uderzenia Cyklonu, Eksplodującej Dłoni, Kopnięcia z Półobrotu, Porywistej Szarży oraz Fali Światła.

• Czarownica

Ozdoby Ognistego Ptaka

• Premia za zebranie 6 elementów zestawu

• Efekt zadawania nieskończonych obrażeń z upływem czasu nie rani już Strażników Szczelin, jeśli gracz znajduje się za daleko.
• Ponowne znalezienie się gracza w dozwolonej odległości spowoduje wznowienie zadawania obrażeń.

• Nowe sezonowe przedmioty legendarne

• Uwaga: przedmioty sezonowe będą dostępne wyłącznie dla postaci sezonowych do zakończenia sezonu 2.
• Dodano nowe legendarne klejnoty.

• Ezoteryczna Alteracja

• Zwiększa redukcję obrażeń niefizycznych o 10%.
• Każda ranga zapewnia: +0,5% do redukcji obrażeń niefizycznych.
• Od 25 rangi: jeśli postać ma mniej niż połowę punktów życia, jej odporności na zimno, ogień, błyskawice, truciznę i moc tajemną wzrastają o 75%.

• Klejnot Łatwości

• Zabicie potwora zapewnia dodatkowo +1000 PD.

• Wartość ta zostaje pomnożona przez współczynnik trudności.
• Ma to w założeniu stanowić ogromną liczbę PD dla niskopoziomowych postaci.
• Przykładowo:

• Na poziomie 1 potwór daje 40 PD.
• Na poziomie 55 potwór daje 8700 PD.
• Na poziomie 60 potwór daje 18700 PD.

• Każda ranga zapewnia: +1 PD za każdego zabitego przeciwnika.
• Od 25 rangi: zmniejszenie wymaganego poziomu do 1.

• Żołądek Ognistej Dzikobestii

• Przywraca 10 000 PŻ na sek.
• Każda ranga zapewnia: +1000 PŻ na sekundę.
• Od 25 rangi: jeśli przez 4 sek. nie odniesiesz żadnych obrażeń, zyskujesz osłonę absorbującą ataki równą wartości 200% twoich całkowitych PŻ na sek.

• Przedmioty klasowe

• Krzyżowiec

• Pas ze Skarbca

• Nowy legendarny pas.
• Co 6-8 sek. na losowego wroga spada Bombardowanie.

• Łowczyni demonów

• Koniec Odysei

• Nowy legendarny łuk.
• Wrogowie uwięzieni Pętającym Strzałem otrzymują obrażenia ze wszystkich źródeł zwiększone o 20-25%.

• Czarownica

• Szaleństwo Ranslora

• Nowe legendarne karwasze.
• Tornado Energii co jakiś czas przyciąga przeciwnika znajdującego się w promieniu 30 metrów.

• Przeciwnik może być przyciągnięty w ten sposób maksymalnie raz na 5 sek.

• Uwaga: Powyższy przedmiot występuje obecnie w grze pod tymczasową nazwą „Karwasze Tornada Energii”.

• Kilka istniejących klasowych przedmiotów legendarnych otrzymało unikalne legendarne moce.

• Uwaga: istniejące przedmioty nie zostaną objęte opisanymi zmianami. Tylko nowe wersje tych przedmiotów otrzymają dodatkową moc legendarną.
• Barbarzyńca

Niekwestionowany Mistrz

• Dodano moc legendarną.

• Amok zyskuje efekty wszystkich run.

• Mnich

Osprzęt Gundo

• Dodano moc legendarną.

• Obrażenia od wybuchu Eksplodującej Dłoni powodują wywołanie efektu Eksplodującej Dłoni.

• Szaman

Pastorał Nathanka

• Dodano moc legendarną.

• Co 1 sek. na pobliskiego wroga jest rzucany Rój Szarańczy.
• Otrzymuje teraz premię +20-25% do obrażeń od umiejętności opartych na truciźnie jako jeden z czterech głównych afiksów.

• Poprawki błędów

• Naprawiono błąd, który powodował odbicie obrażeń zadawanych przez Klejnot Skutecznej Toksyny z powrotem do gracza.
• Naprawiono błąd, który uniemożliwiał prawidłowe zastosowanie premii do obrażeń za Zmorę Uwięzionych w przypadku oślepionych lub zauroczonych przeciwników.
• Naprawiono błąd, który uniemożliwiał Ożywczemu Klejnotowi prawidłową redukcję obrażeń otrzymywanych przez postać znajdującą się pod wpływem efektów zamrożenia lub oślepienia.
• Naprawiono błąd, który uniemożliwiał Ożywczemu Klejnotowi prawidłowe leczenie postaci znajdującej się pod wpływem efektu oślepienia.

 

OSIĄGNIĘCIA

• Dodano podboje dla sezonu 2.
• Władca Dzwonków nie jest już wymagany do otrzymania osiągnięcia „Bossowie wrogowie”.

 

TRYB PRZYGODOWY

• Usprawniono układ Nowego Tristram.

• Uwaga: zmiany, o których tutaj mowa, mają zastosowanie wyłącznie w trybie przygodowym.

• Wizyta w Kaprysowie będzie teraz dużo bardziej opłacalna.
• Zlecenia i wydarzenia

• Zlecenia, które zostały wyłączone po wprowadzeniu aktualizacji 2.1.0 zostały ponownie włączone.
• Wprowadzono kilka zmian w następujących wydarzeniach (w tym wymogi dotyczące ich ukończenia):

• Złoto górnika
• Słój Dusz
• Kości matrony
• Ostatnia wola skąpca
• Skradziona pochwa na miecz

• Oczyść Koszary

• Wprowadzono zmiany na pierwszym piętrze Koszar, tak aby łatwiej było zlokalizować przejście na drugie piętro.

• Szczeliny Nefalemów

• Gracze nie mogą już powracać do życia przy punkcie kontrolnym.
• Gracze powracają do życia przy zwłokach po upływie pewnego czasu oczekiwania.

• Czas oczekiwania na wskrzeszenie będzie się wydłużać przy każdym zgonie.

• Zwiększono ilość złota oraz doświadczenia otrzymywaną za ukończenie Głębokiej Szczeliny.

• Znany problem: ukończenie Głębokich Szczelin od poziomu 26 wzwyż jest obecnie nadmiernie opłacalne dla graczy – zostanie to odpowiednio zmienione.

• Wprowadzono zmiany do układów wielu map, które mogą być generowane na potrzeby Szczelin Nefalemów oraz Głębokich Szczelin.
• Potwory

• Zwiększono zagęszczenie występowania potworów w kilku Szczelinach Nefalemów oraz Głębokich Szczelinach.
• Zmniejszono wartość obrażeń zadawanych przez potwory w Głębokich Szczelinach na poziomie 26 i wyżej.
• Wprowadzono zmiany do kilku opisanych poniżej Strażników Szczelin. W efekcie powinni być nieco mniej frustrujący, choć wciąż pozostaną niebezpieczni.

• Krwawopaszczy

• Walka z Krwawopaszczym była nierówna, a czasem nawet niemożliwa do przejścia ze względu na połączenie zdolności ogłuszających oraz zadających obrażenia obszarowe lub poważne obrażenia jednym ciosem. Jego atak z wyskoku został zmieniony tak, aby zniwelować te problem, ale dla równowagi (oraz celem zwiększenia dynamiki walki) będzie on wywoływany częściej.

• Erethon

• Wprowadzono kilka drobnych zmian w ataku z doskoku Erethona. Efekt obrażeń obszarowych zamieniono na atak z dystansu, aby zapewnić większe wyzwanie postaciom strzelającym.

• Szron

• Walka ze Szronem była zbyt trudna dla postaci walczących w zwarciu. Skróciliśmy więc czas działania jego zdolności zadających obrażenia obszarowe i upewniliśmy się, że nie będą się na siebie nakładać. Dodatkowo zwiększyliśmy nieco efektywność ataków z dystansu Szrona, żeby stanowił nieco większe wyzwanie dla postaci strzelających.

• Obeliski

• Obelisk Tarczy

• Obecnie odbija obrażenia z powrotem do napastników.

• Obelisk Szybkości

• Czas działania został wydłużony z 30 sek. do 1 min.
• Powoduje teraz podbicie przeciwników w powietrze, a także zadaje im obrażenia.
• W czasie trwania efektu obelisku na gracza nie działa afiks potworów „Mur”.

• Kraina Prób
• Otrzymanie wśród łupów Klucza Prób nie wywołuje już odtworzenia efektu dźwiękowego towarzyszącego przedmiotom legendarnym ani wyświetlenia ikony przedmiotu legendarnego na minimapie.
• Nagrody będą teraz skalowane w zależności od rangi otrzymanego Klucza Prób.
• Skrócono czas upływający między pojawianiem się fal przeciwników.
• Wprowadzono drobne zmiany dotyczące rodzajów potworów, które mogą się pojawić.

• Poprawki błędów

• Naprawiono błąd, który powodował, że w Głębokich Szczelinach dozwolona była zmiana umiejętności towarzyszy.

 

TOWARZYSZE

• Templariusz

• Poprawki błędów

• Naprawiono błąd, który powodował, że Natchnienie zapewniało regenerację niewłaściwej liczby punktów gniewu.

 

POTWORY

• Afiksy potworów „Dodatkowe zdrowie” oraz „Wampiryzm” zostały usunięte z gry.
• Anarcha

• Zmniejszono maksymalny zasięg doskoku.
• Posiada teraz zdolność krótkiego doskoku na niewielką odległość.

• Spaczony anioł

• Zmniejszono maksymalny zasięg doskoku.
• Usunięto przeklętą tarczę.

• Płonący zombie

• Zmniejszono wartość PD otrzymywanych za zabicie tego potwora, zadawane przez niego obrażenia, a także jego przeżywalność, tak aby przeciwnik ten nie odbiegał od innych zombie.

• Pogromca

• Zmniejszono maksymalny zasięg wyskoku.
• Skrócono czas trwania efektu ogłuszenia.

• Goblin Skarbnik

• Do gry dodane zostały nowe gobliny skarbnicy.

• Wypatrujcie Zbieracza Klejnotów, Obrzydliwego Kolekcjonera i Wędzijuchy oraz jeszcze jednego wrednego kurdupla.
• Nowe rodzaje goblinów skarbników można napotkać wyłącznie w trybie przygodowym.

• Będą się teraz zawsze pojawiać przed portalem.
• Posiadają teraz specjalną ikonę na minimapie.
• Wprowadzono kilka zmian do metod ucieczki goblinów skarbników.
• Obecnie upuszczają najlepsze łupy wyłącznie na poziomie trudności Udręka I i wyżej.

Reply comment