Poniżej znajdują się wstępne informacje o aktualizacji 2.2.1 dla PST. Prosimy pamiętać, że nie jest to ostateczna wersja informacji o tej aktualizacji, gdyż niektóre zmiany mogły nie zostać uwzględnione bądź zostały opisane jedynie skrótowo.

OGÓLNE

Poprawki błędów

Naprawiono błąd, który powodował, że niektóre premie do doświadczenia były sumowane, a nie mnożone.

INTERFEJS UŻYTKOWNIKA

Dodany niedawno przycisk społeczności będzie teraz zawierał informacje o liczbie dostępnych w danej chwili znajomych, a także o powiadomieniach klanowych i społecznościowych.
Poprawki błędów

Naprawiono błąd, który uniemożliwiał zamknięcie ekranu ukończenia Głębokiej Szczeliny po użyciu skrótu klawiszowego służącego do zamknięcia wszystkich okien.
Zakładki sezonów nie będą już niepoprawnie wyświetlane na ekranach osiągnięć i tablicy wyników w okresie, kiedy nie ma żadnego aktywnego sezonu.

Reply comment