Blizzard udostępnił listę zmian w prowadzonej na publicznym testowym serwerze (PST) z którą możecie się zapoznać poniżej.

Informacje o aktualizacji 2.2.1 na PST – wersja 2.2.1.31052

Prosimy pamiętać, że nie jest to ostateczna wersja informacji o tej aktualizacji, gdyż niektóre zmiany mogły nie zostać uwzględnione bądź zostały opisane jedynie skrótowo.

pauza-ros-mini

OGÓLNE

Poprawki błędów

Naprawiono błąd, który powodował, że niektóre premie do doświadczenia były sumowane, a nie mnożone.

INTERFEJS UŻYTKOWNIKA

Dodany niedawno przycisk społeczności będzie teraz zawierał informacje o liczbie dostępnych w danej chwili znajomych, a także o powiadomieniach klanowych i społecznościowych.

Poprawki błędów

Naprawiono błąd, który uniemożliwiał zamknięcie ekranu ukończenia Głębokiej Szczeliny po użyciu skrótu klawiszowego służącego do zamknięcia wszystkich okien.
Zakładki sezonów nie będą już niepoprawnie wyświetlane na ekranach osiągnięć i tablicy wyników w okresie, kiedy nie ma żadnego aktywnego sezonu.

pauza-ros-mini

Reply comment