Poniżej znajdziecie listę poprawek, które zostały niedawno wprowadzone w zamkniętej becie Reaper of Souls lub zostaną wprowadzone do niej wkrótce. Poprawki te mają na celu wyeliminowanie różnych błędów oraz usprawnienie niektórych elementów mechaniki.

Wprowadzenie tych poprawek nie powinno wiązać się z koniecznością pobrania nowej aktualizacji dla PST. Niektóre z wymienionych poniżej poprawek będą wymagały ponownego uruchomienia gry – inne zaś zaczną funkcjonować automatycznie po wprowadzeniu. Prosimy pamiętać, że nie wszystkie problemy można usunąć bez wprowadzenia aktualizacji po stronie klienta. Prosimy również wziąć pod uwagę fakt, że zmiany w niektórych umiejętnościach nie będą uwzględnione w ich opisach do momentu wprowadzenia aktualizacji.

[POPRAWKI, KTÓRE ZOSTANĄ WKRÓTCE WPROWADZONE]

Brak nowych poprawek.

[POPRAWKI, KTÓRE JUŻ ZOSTAŁY WPROWADZONE]

Ogólne:

Kupno piekielnych schematów nie wymaga już krwawych odłamków – teraz schematy te powinno się kupować za złoto.
Zagęszczenie potworów w akcie I uległo zmianie.
Naprawiono błąd, który powodował, że tworzenie niektórych przedmiotów wyłączało serwer.
Naprawiono błąd, który powodował, że współczynnik proceduralny przedmiotu Syna Odyna (Odyn Son) czasami samoczynnie startował procedurę.
Lorath Nahr nie sprzedaje już przedmiotów.

Mnich:

Spokój ducha – Opanowanie: usunęliśmy błąd występujący, kiedy gracz otrzymywał obrażenia, gdy ta umiejętność była aktywna.

 

Poniżej znajdziecie listę poprawek, które zostały niedawno wprowadzone na PST lub zostaną wprowadzone na nim wkrótce. Poprawki te mają na celu wyeliminowanie różnych błędów oraz usprawnienie niektórych elementów mechaniki.

Wprowadzenie tych poprawek nie powinno wiązać się z koniecznością pobrania nowej aktualizacji dla PST. Niektóre z wymienionych poniżej poprawek będą wymagały ponownego uruchomienia gry – inne zaś zaczną funkcjonować automatycznie po wprowadzeniu. Prosimy pamiętać, że nie wszystkie problemy można usunąć bez wprowadzenia aktualizacji po stronie klienta. Prosimy również wziąć pod uwagę fakt, że zmiany w niektórych umiejętnościach nie będą uwzględnione w ich opisach do momentu wprowadzenia aktualizacji.

[POPRAWKI, KTÓRE ZOSTANĄ WKRÓTCE WPROWADZONE]

Brak nowych poprawek.

[POPRAWKI, KTÓRE JUŻ ZOSTAŁY WPROWADZONE]

Ogólne:

Kupno piekielnych schematów nie wymaga już krwawych odłamków – teraz schematy te powinno się kupować za złoto.
Zagęszczenie potworów w akcie I uległo zmianie.
Naprawiono błąd, który powodował, że tworzenie niektórych przedmiotów wyłączało serwer.
Naprawiono błąd, który powodował, że współczynnik proceduralny przedmiotu Syna Odyna (Odyn Son) czasami samoczynnie startował procedurę.
Grający na PST nie będą już znajdować przedmiotów powyżej poziomu 60.
Grający na PST mogą od teraz zdobywać poziomy mistrzowskie.
Uwaga: doświadczenie zdobywane na poziomach mistrzowskich nie jest pokazywane na pasku PD. Kiedy awansujesz na kolejny poziom mistrzowski, otrzymasz powiadomienie na czacie oraz wyświetli się odpowiednia animacja. Dodatkowo pojawi się przycisk interfejsu poziomów mistrzowskich, co umożliwi rozdysponowanie punktów mistrzowskich. To obecnie jedyny sposób na uzyskanie dostępu do interfejsu punktów mistrzowskich. Jesteśmy świadomi tego problemu, jednak jego całkowite rozwiązanie będzie wymagało wprowadzenia aktualizacji.

Mnich:

Spokój ducha – Opanowanie: usunęliśmy błąd występujący, kiedy gracz otrzymywał obrażenia, gdy ta umiejętność była aktywna.

Reply comment