Poprawki do Reaper of Souls Czerwiec 2014

strzalka-lewo.Wróć do Listy aktualizacji Reaper of Souls

poprawk-101-d3

2014 Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad

Poniżej znajdziecie listę poprawek, które zostaną lub zostały niedawno wprowadzone do gry. Naprawiliśmy pewną liczbę błędów i dokonaliśmy usprawnień w niektórych elementach mechaniki.

Poprawki te nie powinny wiązać się z koniecznością pobrania nowej aktualizacji gry. Niektóre z wymienionych poniżej poprawek będą wymagały ponownego uruchomienia aplikacji – inne zaś wejdą w życie z momentem wprowadzenia ich do gry. Prosimy pamiętać, że nie wszystkie problemy można usunąć bez wprowadzania aktualizacji po stronie klienta. Prosimy również wziąć pod uwagę fakt, że zmiany w niektórych umiejętnościach nie będą uwzględnione w ich opisach do momentu wprowadzenia aktualizacji.

pauza-ros

Poprawki do aktualizacji 2.0.5

Ogólne

• Naprawiono błąd powodujący, że system dobierania graczy do gier czasami dołączał graczy do gier z otwartą Szczeliną Nefalemów, w której Strażnik Szczeliny został już pokonany.

pauza-ros

Poprawki do aktualizacji 2.0.6

• Służebnice Śmierci nie przywołują już szkieletów w nieograniczonych ilościach (12 czerwca).
• Rozwiązanie problemu powodującego, że efekt błyskawicy generowanej w przypadku posiadania sześciu części zestawu Szaty Tysiąca Burz nie korzysta z premii od afiksów Zwiększone obrażenia od błyskawic.

Barbarzyńca

• Poprawka błędu, który sprawia, że Rozprucie dwukrotnie korzysta z naliczania szansy na trafienie krytyczne.

• Błąd ten wynikł z poprawki do działania afiksu zwiększającego obrażenia umiejętności Rozprucie, wprowadzonej wraz z aktualizacją 2.0.6.

Opublikowany: 8 czerwca 2014 - Ostatnia zmiana: 4 czerwca 2017