Poprawki do Reaper of Souls Luty 2014

strzalka-lewo.Wróć do Listy aktualizacji Reaper of Souls

poprawk-101-d3

2014 Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad

Poniżej znajdziecie listę poprawek, które zostaną lub zostały niedawno wprowadzone do gry. Naprawiliśmy pewną liczbę błędów i dokonaliśmy usprawnień w niektórych elementach mechaniki.

Poprawki te nie powinny wiązać się z koniecznością pobrania nowej aktualizacji gry. Niektóre z wymienionych poniżej poprawek będą wymagały ponownego uruchomienia aplikacji – inne zaś wejdą w życie z momentem wprowadzenia ich do gry. Prosimy pamiętać, że nie wszystkie problemy można usunąć bez wprowadzania aktualizacji po stronie klienta. Prosimy również wziąć pod uwagę fakt, że zmiany w niektórych umiejętnościach nie będą uwzględnione w ich opisach do momentu wprowadzenia aktualizacji.

pauza-ros

Poprawki do aktualizacji 2.0.1

Ogólne:

• Gracze mogą już odbierać przedmioty przypisane do konta, które kupili w domu aukcyjnym w wyniku uprzednio występującego błędu. Przedmioty te nie będą już zawieszone w zakładce ‘Ukończone’. Przedmioty te zostały przypisane do kont graczy, którzy je kupili.
• Doświadczenie otrzymywane za wykonanie zadań skaluje się już należycie w przypadku graczy niskiego poziomu biorących udział w grach z graczami wysokiego poziomu.
• Naprawiono błąd, który powodował, że gracze nie mogli sprzedawać w domu aukcyjnym przedmiotów, w które wyposażone były ich postaci, zanim do gry wprowadzona została aktualizacja 2.0.1
• Naprawiono problem powodujący odprawienie aktywnego towarzysza gracza w wyniku przełożenia kuszy o nazwie Złość Danetty z głównej ręki do drugiej ręki postaci.
• Przeklęte miechy będą od teraz generować się losowo na mapie, a nie wciąż w tym samym miejscu. Ponadto, obiekt ten nie będzie od teraz generowany za każdym razem na mapie a jedynie będzie miał pewną szansę na zostanie wygenerowanym.
• Skorygowano do należytych wartości ilość doświadczenia uzyskiwanego za zabijanie przeciwników generowanych w trakcie niektórych wydarzeń typu Przeklęta skrzynia.
• Zmniejszono ilość doświadczenia uzyskiwanego przez postaci niskiego poziomu w grach z postaciami wysokiego poziomu.
• Przedmioty legendarne wykonane przez kowala uzyskują już należycie etykietę przedmiotów przypisanych do konta
• Gracze, którzy nabyli dodatek Reaper of Souls w przedsprzedaży mogą już używać przycisku „Wyzeruj zadania”
• Wyeliminowano błąd powiązany z Widmowym ogarem, powodujący samoistne wyłączanie się gry
• Wyeliminowano błąd powodujący samoistne wyłączanie się gry w przypadku, gdy gracz otrzymywał w tym samym czasie wiele powiadomień o zdobyciu osiągnięcia przez graczy ze swojego klanu

Mnich:

• Naprawiono błąd powodujący, że umiejętność Śmiałe uderzenie była usuwana z paska umiejętności graczy przy logowaniu do gry.
• Naprawiono błąd powodujący samoistne wyłączanie się gry, który występował w przypadku użycia niektórych umiejętności przez gracza kierującego mnichem w trakcie walki z przeciwnikiem posiadającym afiks Tłumienie pocisków

Opublikowany: 6 marca 2014 - Ostatnia zmiana: 4 czerwca 2017