Poprawki do Reaper of Souls Luty 2015

strzalka-lewo.Wróć do Listy aktualizacji Reaper of Souls

poprawk-101-d3

2015 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Sierpień Wrzesień

Poniżej znajdziecie listę poprawek, które zostaną lub zostały niedawno wprowadzone do gry. Naprawiliśmy pewną liczbę błędów i dokonaliśmy usprawnień w niektórych elementach mechaniki.

Poprawki te nie powinny wiązać się z koniecznością pobrania nowej aktualizacji gry. Niektóre z wymienionych poniżej poprawek będą wymagały ponownego uruchomienia aplikacji – inne zaś wejdą w życie z momentem wprowadzenia ich do gry. Prosimy pamiętać, że nie wszystkie problemy można usunąć bez wprowadzania aktualizacji po stronie klienta. Prosimy również wziąć pod uwagę fakt, że zmiany w niektórych umiejętnościach nie będą uwzględnione w ich opisach do momentu wprowadzenia aktualizacji

pauza-ros

Poprawki do aktualizacji 2.1.2

Ogólne:

• Znacznie zmniejszono ilość doświadczenia i złota zdobywanego podczas wielokrotnego powtarzania wykonywania różnych zadań, w tym zadania „Rozbity miecz”. Ilość doświadczenia i złota zdobywanego podczas pierwszego wykonania tego zadania pozostała niezmieniona (13 lutego).

Przedmioty:

• Rozwiązano problem powodujący, że efekt obrażeń zadawanych z upływem czasu przez Pierścień Pustych Obietnic powodował niewygasanie efektów wzmocnienia obrażeń (10 lutego).
• Rozwiązano problem powodujący, że efekt obrażeń zadawanych z upływem czasu przez Ospowate Folgi powodował niewygasanie efektów wzmocnienia obrażeń (10 lutego).
• Rozwiązano problem powodujący, że efekt Nawiedzenia generowany przez Koszmar Sebora powodował niewygasanie efektów wzmocnienia obrażeń (10 lutego).
• Rozwiązano problem powodujący, że efekt obrażeń zadawanych z upływem czasu przez klejnot Stymulator Bólu powodował niewygasanie efektów wzmocnienia obrażeń (3 lutego).
• Rozwiązano problem powodujący, że efekt obrażeń zadawanych z upływem czasu przez Klejnot Skutecznej Toksyny powodował niewygasanie efektów wzmocnienia obrażeń (3 lutego).

Szczeliny:

• Rozwiązano problem powodujący, że w pewnych okolicznościach można było otrzymywać obrażenia pomimo aktywnego efektu wzmocnienia z Obelisku Tarczy (10 lutego).

Czarownik:

• Rozwiązano problem powodujący, że efekt obrażeń zadawanych z upływem czasu przez zestaw Ozdoby Ognistego Ptaka powodował niewygasanie efektów wzmocnienia obrażeń (3 lutego).
• Rozwiązano problemy z wydajnością gry związane z następującymi runami umiejętności: Spopielająca Hydra i Ognista Hydra (3 lutego).

Opublikowany: 10 lutego 2015 - Ostatnia zmiana: 4 czerwca 2017