Poprawki do Reaper of Souls Marzec 2014

strzalka-lewo.Wróć do Listy aktualizacji Reaper of Souls

poprawk-101-d3

2014 Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad

Poniżej znajdziecie listę poprawek, które zostaną lub zostały niedawno wprowadzone do gry. Naprawiliśmy pewną liczbę błędów i dokonaliśmy usprawnień w niektórych elementach mechaniki.

Poprawki te nie powinny wiązać się z koniecznością pobrania nowej aktualizacji gry. Niektóre z wymienionych poniżej poprawek będą wymagały ponownego uruchomienia aplikacji – inne zaś wejdą w życie z momentem wprowadzenia ich do gry. Prosimy pamiętać, że nie wszystkie problemy można usunąć bez wprowadzania aktualizacji po stronie klienta. Prosimy również wziąć pod uwagę fakt, że zmiany w niektórych umiejętnościach nie będą uwzględnione w ich opisach do momentu wprowadzenia aktualizacji.

pauza-ros

Poprawki do aktualizacji 2.0.2

Ogólne

• Zabicie robactwa cienia, pojawiającego się podczas walki z Iskatu, nie będzie już dawało punktów doświadczenia (wprowadzono ujednolicenie z pierwszą fazą walki).
• Gry publiczne z etykietą „Klucznik” będą teraz niedostępne dla nowych graczy próbujących dołączyć do gry już po zabiciu klucznika w danym akcie.
• Poprawiono błąd, który powodował, że niektóre znaki zakodowane w systemie UTF-8 nie wyświetlały się poprawnie w okienku „Wiadomość dnia” dla klanów.
• Zwiększono premię do doświadczenia za wykonanie zadania po raz pierwszy w ogóle oraz po raz pierwszy po naciśnięciu przycisku „Wyzeruj zadania”.

• Zmniejszono nagrody za wielokrotne wykonywanie tego samego zadania bez korzystania z przycisku „Wyzeruj zadania”.

• Zwiększono częstotliwość występowania przeklętych skrzyń na obszarach, gdzie dotychczas się nie pojawiały.
• Zmniejszono częstotliwość występowania przeklętych skrzyń na obszarach, gdzie dotychczas pojawiały się zbyt często.
• Przy zdobywaniu doświadczenia przez bohaterów i towarzyszy nie są już odtwarzane efekty dźwiękowe awansu na nowy poziom.
• Naprawiono błąd, który mógł powodować zawieszenie się gry, jeśli afiks „Tłumienie pocisków” przechwycił zbyt wiele pocisków.
• Zmniejszono częstotliwość wykorzystywania przez niektóre potwory zaklęcia „Meteoryt”.
• Naprawiono błąd uniemożliwiający graczom sprzedaż przedmiotów, w które ich postaci zostały wyposażone przed wprowadzeniem aktualizacji 2.0.1.
• Zmniejszono ilość doświadczenia otrzymywanego za uratowanie uchodźców z Kaldeum.
• Zmniejszono ilość doświadczenia otrzymywanego za wielokrotne ukończenie zadania związanego ze śmiercią Miry Eamon.
• Automatyczne wylogowanie z gry po przedłużającym się okresie bezczynności powinno teraz następować poprawnie.
• Zmniejszono częstotliwość występowania skrzyń na obszarach, gdzie dotychczas pojawiały się zbyt często.

Barbarzyńca

• Zastraszający ryk – Ponure żniwa: Umiejętność nie będzie już powodowała pojawiania się łupów przy potworach, które z założenia nie powinny generować łupów.

 

Opublikowany: 6 marca 2014 - Ostatnia zmiana: 4 czerwca 2017