Poprawki do Reaper of Souls Marzec 2015

strzalka-lewo.Wróć do Listy aktualizacji Reaper of Souls

poprawk-101-d3

2015 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Sierpień Wrzesień

Poniżej znajdziecie listę poprawek, które zostaną lub zostały niedawno wprowadzone do gry. Naprawiliśmy pewną liczbę błędów i dokonaliśmy usprawnień w niektórych elementach mechaniki.

Poprawki te nie powinny wiązać się z koniecznością pobrania nowej aktualizacji gry. Niektóre z wymienionych poniżej poprawek będą wymagały ponownego uruchomienia aplikacji – inne zaś wejdą w życie z momentem wprowadzenia ich do gry. Prosimy pamiętać, że nie wszystkie problemy można usunąć bez wprowadzania aktualizacji po stronie klienta. Prosimy również wziąć pod uwagę fakt, że zmiany w niektórych umiejętnościach nie będą uwzględnione w ich opisach do momentu wprowadzenia aktualizacji

pauza-ros

Poprawki do aktualizacji 2.1.2

Przedmioty:

• Rozwiązano problem sprawiający, że Obrączka Ślubna Bul-Kathosa powodowała niewygasanie efektu wzrostu niektórych współczynników (11 marca).

Łowca Demonów:

• Naprawiono błąd powodujący, że zdolność Piętno Śmierci (Kostucha) rozdzielała efekt afiksu „rozerwanie się wrogów” Odcinacza (11 marca).

Opublikowany: 15 marca 2015 - Ostatnia zmiana: 4 czerwca 2017