Poprawki do Reaper of Souls Sierpień 2014

strzalka-lewo.Wróć do Listy aktualizacji Reaper of Souls

poprawk-101-d3

2014 Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad

Poniżej znajdziecie listę poprawek, które zostaną lub zostały niedawno wprowadzone do gry. Naprawiliśmy pewną liczbę błędów i dokonaliśmy usprawnień w niektórych elementach mechaniki.

Poprawki te nie powinny wiązać się z koniecznością pobrania nowej aktualizacji gry. Niektóre z wymienionych poniżej poprawek będą wymagały ponownego uruchomienia aplikacji – inne zaś wejdą w życie z momentem wprowadzenia ich do gry. Prosimy pamiętać, że nie wszystkie problemy można usunąć bez wprowadzania aktualizacji po stronie klienta. Prosimy również wziąć pod uwagę fakt, że zmiany w niektórych umiejętnościach nie będą uwzględnione w ich opisach do momentu wprowadzenia aktualizacji.

pauza-ros

 

Poprawki do aktualizacji 2.1.0

Ogólne:

• Na drugim poziomie Sal Agonii nie ma już 100% szans na wygenerowanie Goblinów skarbników (28 sierpnia).
• Naprawiono błąd powodujący, że efekty zwiększające ilość obrażeń od żywiołów nakładane na wrogów z różnych źródeł kumulowały się (26 sierpnia).

Szczeliny Nefalemów i Głębokie Szczeliny

• Skarb Zbieracza, Złota Skóra, Rękawice Gladiatora i Zastraszający Ryk (z runą Ponure Żniwa) nie będą już generować złota w Głębokich Szczelinach (29 sierpnia).
• Strażnicy Głębokich Szczelin nie będą się już natychmiastowo generować po 15 minutach. Aby wygenerować Strażnika Głębokiej Szczeliny należy teraz całkowicie zapełnić pasek postępu (29 sierpnia).
• Rozwiązano problem, w związku z którym zwykłe Szczeliny nefalemów nie mogły czasem zostać ukończone z powodu niedostatecznej liczby generowanych potworów (28 sierpnia).
• Rozwiązano problem, w związku z którym premia do doświadczenia wynikająca z wybranego poziomu trudności gry była przyznawana za zabijanie potworów w Krainie Prób (27 sierpnia).

Przedmioty:

• Rozwiązano problem, w związku z którym kołczan Kolce Kipiącej Nienawiści generował się z liczbą afiksów o jeden mniejszą niż powinien (teraz kołczan ten powinien generować się należycie z 5 podstawowymi i 2 dodatkowymi afiksami) (27 sierpnia) .
• Rozwiązano problem, w związku z którym pierścień Złamane Obietnice generował się z liczbą afiksów o jeden mniejszą niż powinien (teraz pierścień ten powinien generować się należycie z 4 podstawowymi i 2 dodatkowymi afiksami) (27 sierpnia) .
• Rozwiązano problem, w związku z którym kołczan Dokładne Pociski generował się z liczbą afiksów o jeden mniejszą niż powinien (teraz kołczan ten powinien generować się należycie z 5 podstawowymi i 2 dodatkowymi afiksami) (26 sierpnia) .
• Naprawiono błąd powodujący, że efekt kuli ognia z kamienia duchowego Gyana Na Kashu był nakładany dwukrotnie na pierwszy cel.

Krzyżowiec:

• Kanon Nadziei (Zatrzymanie Czasu) nie będzie już powodować trwania efektu nieśmiertelności przez ponad 3 sekundy (26 sierpnia).

• Uwaga: efekt wizualny osłony oraz ikona premii generowanej przez efekt Zatrzymania Czasu będzie się wciąż utrzymywać przez 8 sekund, jeśli używacie umiejętności pasywnej Długie Ramię Sprawiedliwości.

Łowca Demonów

• Naprawiono błąd powodujący, że zdolność Wartownik (Wieżyczka Ogniowa) aktywuje efekty odrzucenia z przedmiotów (28 sierpnia).

Czarownik:

• Naprawiono błąd powodujący, że czar Zamieć (Apokalipsa) zadawał w niezamierzony sposób dodatkowe obrażenia, gdy ponownie był nakładany pochodzący z zestawu Ozdoby Ognistego Ptaka efekt obrażeń z upływem czasu przedziale czasu (26 sierpnia).
• Dezintegracja będzie teraz poprawnie wywoływać efekt uzyskiwania Mocy Tajemnej w przypadku zadania trafienia krytycznego.
• Dezintegracja będzie teraz poprawnie otrzymywać premię za afiks +% Obrażeń od Dezintegracji.
• Naprawiono błąd powodujący, że efekt obrażeń zadawanych z upływem czasu przez efekt premii za 6 części zestawu Ozdoby Ognistego Ptaka uzależnia swoje obrażenia od tego, czy pierwsza zdolność użyta, by aktywować ten efekt zadała trafienie krytyczne (28 sierpnia).

Opublikowany: 2 września 2014 - Ostatnia zmiana: 4 czerwca 2017