Poprawki do Reaper of Souls Sierpień 2016

strzalka-lewo.Wróć do Listy aktualizacji Reaper of Souls

poprawk-101-d3

2016 Styczeń Luty Kwiecień Maj Sierpień Październik

Poniżej znajdziecie listę poprawek, które zostaną lub zostały niedawno wprowadzone do gry. Naprawiliśmy pewną liczbę błędów i dokonaliśmy usprawnień w niektórych elementach mechaniki.

Poprawki te nie powinny wiązać się z koniecznością pobrania nowej aktualizacji gry. Niektóre z wymienionych poniżej poprawek będą wymagały ponownego uruchomienia aplikacji – inne zaś wejdą w życie z momentem wprowadzenia ich do gry. Prosimy pamiętać, że nie wszystkie problemy można usunąć bez wprowadzania aktualizacji po stronie klienta. Prosimy również wziąć pod uwagę fakt, że zmiany w niektórych umiejętnościach nie będą uwzględnione w ich opisach do momentu wprowadzenia aktualizacji.

Poprawki do aktualizacji 2.4.2

Przedmioty

  • Naprawiono błąd, który powodował, że premie uzyskiwane z zestawu Ozdoby Ognistego Ptaka czasem się utrzymywały po wyjściu z potyczki (17 sierpnia)
  • Premia do obrażeń gwarantowana przez Pierścień Pustki teraz ma zastosowanie tylko i wyłącznie dla obrażeń zadawanych przez szamana i nie jest naliczana już dla obrażeń zadawanych przez przywołańce i towarzyszy (4 sierpnia)

Sezony

  • Naprawiono problem, który powodował, że osiągnięcia za poziomy 10, 20, 30, 40 i 60 nie zaliczały się (10 sierpnia)
    • Uwaga: konieczne będzie wylogowanie się i ponowne zalogowanie się do gry postacią sezonową poziomu 70, by osiągnięcia te ponownie zostały zaliczone, jeśli wcześniej to nie nastąpiło.

 

Opublikowany: 4 czerwca 2017 - Ostatnia zmiana: 4 czerwca 2017