Blizzard wydał pierwszą łatkę dla bety ROS’a która wprowadza wiele zmian do balansu jak i rozgrywki gry. W rozwinięciu newsa jest dostęp pełna lista zmian jak oficjalne oświadczenie Zamieci odnośnie łatki.

 

Zarazem warto wspomnieć, że każda kolejna łatka do bety RoS przybliża ją do bety dla wszystkich graczy (oczywiście szczęśliwców wylosowanych przez Blizzard’a) niestety obecnie sami nie posiadamy żadnej oficjalnej informacji na temat bety dla graczy, lecz podejrzewamy, że do końca roku powinna ruszyć.

 
Poniżej znajdziecie listę poprawek, które zostały niedawno wprowadzone do bety RoS dla znajomych i członków rodzin Blizzarda. Została naprawiona pewna liczba błędów; dokonaliśmy również usprawnień w niektórych elementach mechaniki. Zmiany te mają na celu zachęcenie do eksperymentowania z innymi przedmiotami, umiejętnościami bądź elementami mechaniki gry przed wprowadzeniem kolejnej aktualizacji.

Poprawki te nie powinny wiązać się z koniecznością pobrania nowej aktualizacji bety. Niektóre z wymienionych poniżej poprawek wejdą w życie z momentem ich wprowadzenia do gry – inne zaś wymagać będą ponownego uruchomienia. Prosimy pamiętać, że nie wszystkie problemy można usunąć bez wprowadzenia aktualizacji po stronie klienta. Prosimy również wziąć pod uwagę fakt, iż zmiany w niektórych umiejętnościach nie będą uwzględnione w ich opisach do momentu wprowadzenia aktualizacji.

Tryb przygodowy

• Wykonywanie pojedynczych zleceń (Bounties) nie będzie już skutkowało otrzymaniem nagrody w postaci skrytki horadrimów (Horadric Cache).
• Wykonanie wszystkich pięciu zleceń w obrębie aktu będzie teraz również skutkowało otrzymaniem nagrody w postaci krwawych odłamków (Blood Shards).
• Ukończenie przygody w Szczelinie Nefalemów (Nephalem Rift) będzie teraz również skutkowało otrzymaniem nagrody w postaci większej skrytki horadrimów (Greater Horadric Cache).
• Ilość punktów doświadczenia i złota otrzymywana za ukończenie zleceń została zmniejszona; nowe wartości dla poziomu 70 to 85 000 PD oraz 11 800 sztuk złota.

Przedmioty

• Następujące pierścienie zapewniające niewrażliwość nie będą już wypadać, a ich moc specjalna zostanie dezaktywowana. Kwestię mocy zapewniających niewrażliwość poruszymy ponownie przy okazji późniejszej aktualizacji.

• Obsydianowy Pierścień Zodiaku (Obsidian Ring of the Zodiac)
• Palec Wielkoluda (The Tall Man’s Finger)<
• Oko Proroka (Wyrdward)
• Ogromny Kamień Rogara (Rogar’s Huge Stone)
• Pierścień Drobnego Złodziejaszka (Rechel’s Ring of Larceny)

• Solanium będzie rzadziej powodowało powstawanie kul zdrowia przy zadaniu miażdżącego ciosu (Crushing Blow).
• Wyłączyliśmy moc specjalną Dumy Kasjusza (Pride of Cassius). Moc ta zostanie zmodyfikowana w późniejszej aktualizacji.
•Usunięcie i ponowne umieszczenie diamentów w gniazdach hełmu lub miecza nie powoduje już ciągłego zwiększania się premii do skrócenia czasów odnowienia umiejętności oraz redukcji obrażeń od przeciwników elitarnych.

Klasy

Krzyżowiec (Crusader)

• Umiejętności aktywne

• Furia niebios (Heaven’s Fury)

• Błąd: Zadaje teraz poprawnie 1500% obrażeń od broni przez 5 sekund.

Czarownik (Wizard)

• Umiejętności aktywne

• Porażający impuls (Shock Pulse)

• Runa umiejętności – Żywa błyskawica (Living Lightning)

• Współczynnik proceduralny został zmniejszony z 0,2 do 0,042.

• Umiejętności pasywne

• Dominacja (Dominance)

• Wartość wydłużenia czasu trwania efektu została zmniejszona z 1 sekundy do 0,5 sekundy za każdą kumulację premii.
• Wartość osłony została zmniejszona z 27 323 do 16 394 (na poziomie 70).

• Paraliż (Paralysis)

• Wartość szans na ogłuszenie została zmniejszona z 20% do 15%.
• Błąd: Naprawiono błąd, który powodował, że porażenie aktywowało zbyt wiele efektów z tytułu paraliżu.

Reply comment