background-image

Trudność gry – Diablo III

strzalka-lewo.Wróć do Poradnika Diablo III
trudnosc-gry-top

Podczas rozpoczęcia nowej gry w Diablo III gracze dokonują wyboru poziomu trudności. Początkowo dostępne są poziomy: normalny, wysoki oraz ekspercki. Poziom mistrzowski zostaje odblokowany, gdy gracz ukończy grę po raz pierwszy dowolną postacią, zaś poziom „Udręka” – po osiągnięciu przez pierwszą z postaci gracza poziomu 60.

Poziom trudności można dostosować w dowolnym momencie podczas trwania rozgrywki. Należy w tym celu nacisnąć przycisk START (konsole) lub otworzyć menu gry (PC; domyślny klawisz: ESCAPE) i wybrać opcję „ZMNIEJSZ TRUDNOŚĆ” lub „ZWIĘKSZ TRUDNOŚĆ”. Istnieją pewne ograniczenia dotyczące zakresu zwiększania bądź zmniejszania poziomu trudności w czasie trwania rozgrywki bez konieczności ponownego wczytania gry.

SPIS TREŚCI
1. Ogólne zmiany
2. Kradzież życia
3. Odporności potworów

 

Ogólne zmiany


Ogólnie rzecz biorąc, potwory na wyższych poziomach trudności (tj. wysokim, eksperckim i mistrzowskim) są bardziej wytrzymałe i zadają dużo dotkliwsze obrażenia. Zwiększoną skalę wyzwania rekompensują jednak premie do zdobywanego złota oraz punktów doświadczenia (w skrócie „PD”), a także do odnajdowania potężnych przedmiotów magicznych.

 

Poziomy trudności (PC)

Normalny: 100% życia potworów, 100% obrażeń potworów, 0% dodatkowego złota, 0% dodatkowych PD

Trudny: 200% życia potworów, 130% obrażeń potworów, 75% dodatkowego złota, 75% dodatkowych PD

Ekspert: 320% życia potworów, 189% obrażeń potworów, 100% dodatkowego złota, 100% dodatkowych PD

Mistrz: 512% życia potworów, 273% obrażeń potworów, 200% dodatkowego złota, 200% dodatkowych PD

Udręka I: 819% życia potworów, 396% obrażeń potworów, 300% dodatkowego złota, 300% dodatkowych PD

Udręka II: 1311% życia potworów, 575% obrażeń potworów, 400% dodatkowego złota, 400% dodatkowych PD

Udręka III: 2097% życia potworów, 833% obrażeń potworów, 550% dodatkowego złota, 550% dodatkowych PD

Udręka IV: 3355% życia potworów, 1208% obrażeń potworów, 800% dodatkowego złota, 800% dodatkowych PD

Udręka V: 5369% życia potworów, 1752% obrażeń potworów, 1150% dodatkowego złota, 1150% dodatkowych PD

Udręka VI: 8590% życia potworów, 2540% obrażeń potworów, 1600% dodatkowego złota, 1600% dodatkowych PD

Udręka VII: 18985% życia potworów, 3604% obrażeń potworów, 1700% dodatkowego złota, 1900% dodatkowych PD

Udręka VIII: 41625% życia potworów, 5097% obrażeń potworów, 1800% dodatkowego złota, 2300% dodatkowych PD

Udręka IX: 91260% życia potworów, 7208% obrażeń potworów, 1900% dodatkowego złota, 2750% dodatkowych PD

Udręka X: 200082% życia potworów, 10194% obrażeń potworów, 2000% dodatkowego złota, 3300% dodatkowych PD

Udręka XI: 438669% życia potworów, 14416% obrażeń potworów, 3350% dodatkowego złota, 5000% dodatkowych PD

Udręka XII: 961759% życia potworów, 20387% obrażeń potworów, 3900% dodatkowego złota, 6400% dodatkowych PD

Udręka XIII: 2108607% życia potworów, 28832% obrażeń potworów, 4500% dodatkowego złota, 8200% dodatkowych PD

Poziomy trudności w Diablo III

Poziomy trudności (konsole)

Niski

Normalny

Wysoki

Mistrz I: +60% do znajdowania złota, +60% do znajdowania magicznych przedmiotów, +120% doświadczenia

Mistrz II: +70% do znajdowania złota, +70% do znajdowania magicznych przedmiotów, +140% doświadczenia

Mistrz III: +80% do znajdowania złota, +80% do znajdowania magicznych przedmiotów, +160% doświadczenia

Mistrz IV: +90% do znajdowania złota, +90% do znajdowania magicznych przedmiotów, +180% doświadczenia

Mistrz V: +100% do znajdowania złota, +100% do znajdowania magicznych przedmiotów, +200% doświadczenia

 

Kradzież życia


Skuteczność afiksu „kradzież życia”, który przywraca postaci część punktów życia, bazując na zadawanych przez nią obrażeniach, zmniejsza się wraz z awansem postaci na kolejne poziomy – w następujący sposób:

60. poziom postaci: Skuteczność kradzieży życia zmniejsza się o 90%.

70. poziom postaci: Kradzież życia przestaje działać.

 

Odporności potworów


hard-cc-mini

Efekty ograniczające kontrolę (ang. „crowd control”), jak np. ogłuszenie czy spowolnienie, to doskonały sposób na radzenie sobie z hordami wrogów. Niestety, potwory zamieszkujące świat Sanktuarium potrafią wykazać się wystarczającym hartem ciała i ducha, aby tymczasowo im przeciwdziałać. Istnieje wiele rodzajów efektów ograniczających kontrolę, a każdy z nich posiada zróżnicowaną skuteczność w starciach z potworami dysponującymi odpowiednimi odpornościami.

Odporność na efekty ścisłego ograniczenia kontroli: Efekty ścisłego ograniczenia kontroli – jak np. ogłuszenie, oślepienie, zauroczenie lub wystraszenie – znacznie zmniejszają skuteczność potworów w walce i uniemożliwiają im korzystanie z umiejętności. Z każdą sekundą działania efektu ścisłego ograniczenia kontroli na potwora zyskuje on 10% odporności na wszystkie ścisłe ograniczenia, maksymalnie do poziomu 95% odporności. Przykładowo: jeśli ogłuszysz potwora na 5 sek., otrzyma on 50% odporności na wszystkie efekty ściśle ograniczające kontrolę. Jeśli udałoby ci się znów ogłuszyć tego samego potwora w czasie działania wyżej wymienionej odporności, efekt trwałby 2,5 sek. i skutkował odpornością na poziomie 75%. Trzecia próba skończyłaby się ogłuszeniem trwającym 1,25 sek. i jeszcze wyższą odpornością – maksymalnie do 95%.

Próg efektów ścisłego ograniczenia kontroli: Kiedy odporność potwora wzrasta do poziomu, w którym czas działania efektów ścisłego ograniczenia kontroli spada poniżej pewnego progu (0,65 sek. dla potworów normalnych, czempionów oraz sług; 0,85 sek. dla potworów rzadkich oraz bossów), skuteczność takich efektów spadnie do zera. Kiedy potwór nie jest już objęty działaniem efektów ścisłego ograniczenia i może swobodnie korzystać z umiejętności, jego odporność będzie z każdą sekundą spadać o 5%, aż osiągnie poziom 0% lub do momentu znalezienia się pod wpływem kolejnego efektu ściśle ograniczającego kontrolę.

Zmniejszenie szybkości ruchu: Te efekty powodują zmniejszenie szybkości ruchu potwora, dzięki czemu bohaterom łatwiej jest go ominąć lub unikać jego ataków w zwarciu. Wprawdzie zdolności zmniejszające szybkość ruchu wrogów można wykorzystywać wielokrotnie bez ponoszenia kary w postaci skróconego czasu ich działania, ale czempioni, sługi, potwory rzadkie oraz bossowie redukują skuteczność takich efektów o 25%. Przykładowo: nałożenie na bossa efektu zmniejszającego szybkość ruchu o 60% sprawi, że jego szybkość ruchu spadnie tylko o 45%.

Zmniejszenie szybkości ataku: Takie efekty powodują zmniejszenie szybkości ataku potworów i – podobnie jak w przypadku zmniejszenia szybkości ruchu – można je wykorzystywać wielokrotnie bez ponoszenia kary w postaci skróconego czasu ich działania. Efekty takie są skuteczne w 100% przeciwko normalnym potworom. Czempioni, sługi, potwory rzadkie oraz bossowie redukują skuteczność efektów zmniejszających szybkość ataku o 65%.

Odrzucenie: Efekty odrzucenia wpływają na położenie potworów na polu bitwy – bohaterowie mogą odpychać przeciwników bądź przyciągać ich do siebie. Kiedy odporność potwora na efekty ścisłego ograniczenia kontroli osiągnie poziom 65%, efekty odrzucenia nie będą już na niego działać.

 

Wartości odporności potworów

Rodzaj Limit odporności na efekty ścisłego ograniczenia kontroli Próg efektów ścisłego ograniczenia kontroli (sekundy) Odporność na zmniejszenie szybkości ruchu Odporność na zmniejszenie szybkości ataku
Normalny 95% 0.65 0% 0%
Czempion 95% 0.65 25% 65%
Sługa 95% 0.65 25% 65%
Rzadki 95% 0.85 25% 65%
Boss 95% 0.85 25% 65%

 

Granie ze znajomymi strzalka-prawo
strzalka-prawo Towarzysze